NORGE – MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

Stopper direktefisket etter blåkveite nord for 62º N
Stopper direktefisket etter blåkveite nord for 62º N

Fiskeridirektøren har besluttet å stoppe direktefisket etter blåkveite nord for 62º N for fartøy under 28 meter største lengde med virkning fra og med søndag 28. august kl. 00:00.