Norge betaler milliarder for EU toldfrihed af fisk

Norge betaler milliarder for EU toldfrihed af fisk

Norge og EU er blevet enige om en ny aftale om toldfrihed for norske fisk til EU. Det er specielt sild og makrel, som nyder godt af den netop indgået aftale. Prisen for den norske toldfrihed for de pelagiske fiskearter, beløber sig til den nette sum af 26 milliarder kroner for den nye EØS-aftale.

Der er gået hele to år siden den gamle aftale udløb, og med underskriften af den nye aftale i tirsdags, blev da heller ikke det helt store tilløbsstykke. Der blev holdt en lille ceremoni i et lille tilstødende mødelokale i EU´s Rådsbygning, noget der ikke helt stod mål med denne aftales størrelse.

At glæden over aftalen var størst hos nordmændene, kunne blandt andet ses af pressemeddelelsen, som Norges Fiskeriminister Per Sandberg kort efter udsendte. Heri beskriver han aftalen som yderst vigtig for norsk fiskeeksport, da EU er Norges største eksportmarked for fisk. Den netop vedtagne toldfrihed, dækker over produkter som frossen makrel og fersk sild samt en ikke ubetydelig stigning på 50 procent af kvoten på krydder- og eddikesild.

Fiskeriministeren er dog lidt mere henholden, mht. fjernelsen af hele tolden på norsk fisk. »Der er fortsat langt til helt fri markedsadgang til EU for fisk og skaldyr for Norge, men det er et stort skridt i den rigtige retning, med at få toldfrihed på krydder- og eddikesild tilbage, ovenikøbet med en lille stigning oveni. Men vigtigst af alt, syntes at være det faktum, at aftaleperioden for toldfrihed nu udvides til hele syv år.

Aftalen mangler nu blot at blive endeligt godkendt af det norske Storting og af de 28 medlemslande i EU, før den kan træde i kraft. Det sker først tre måneder efter det norske Storting har informeret EU om deres vedtagelse.