Klippefast tro på fiskeriet giver nyt skib

Klippefast tro på fiskeriet giver nyt skib

Det er skipper Christian Pilegaard (37 år) med S226 Emmely Pilegaard fra Skagen, der netop har bestilt ny rejetrawler ved Thyborøn skibs & Motor A/S (3xJ).

Det er også en veltilfreds og meget glad nordjysk fisker, som FiskerForum fanger på telefonen i den nordlige del af Skagerrak, i området der populært bliver kaldt »Rundkørslen«. Christian Pilegaard fortæller at designet på den nye 28 meter lange og 8,40 meter bredde rejetrawler bliver fra Vestværftet i Hvide Sande. Skroget bliver bygget i Polen, hvorefter det bliver slæbt til Thyborøn, hvor 3 X J skal forestå den videre opbygning, aptering samt udrustning.

Nybygningen forventes færdig til levering i det sene efterår 2017.

Behovet for et større skib med tre gange så stor kapacitet, har længe stået øverst på ønskesedlen for Skagen skipperen, som regner med at kunne lægge yderligere 55 til 60 dages fiskeri på havet til de dage der bruges idag. Til FiskerForum fortæller skipperen, at ustadigt vejr tidligere har fået dem til at søge havn, før end beregnet. »Vi skulle gerne sejle vores turnus fra fredag til fredag, så weekenden kan holdes fri. Det er et passende fiskeri for os, der idag tæller 2 besætningsmedlemmer og en lærling. Det nye skib giver os den fornødne størrelse, så vi kan være på vandet lidt længere, trods vejr og vind. Kapaciteten vil herefter heller ikke være noget problem, pointerer skipperen«

Gode rådgivere og et fleksibelt værft

Valget af Thyborøn Skibs & Motor A/S, har ikke været svært. Da Christian Pilegaard for snart fire år siden fik skiftet hydraulik ud på sin gamle båd, var det Thyborøn firmaet der stod for montagen og det udviklede sig til et, de følgende år, godt samarbejde. Endda så godt, da der skulle vælges værft til montering, aptering og udrustning, var skipperen fra Skagen ikke i tvivl, det blev 3 x J fra Thyborøn. Pilegaard arbejder stadig på enkelte leverandører, der skal monterer i skibet, men hovedmotoren er valgt og det bliver en større Cummins, sammen med to lys-motorer af samme fabrikat.

Det økonomiske fundament

Som en særlig og helt uvurderlig støtte og vejleder, har Fiskerikundechef Anders Nielsen fra Nordjyske Bank, ydet en ikke ubetydelig hjælp i rådgivningen og i sparring af Christian Pilegaard i valget af financering, beregninger af investeringens lønsomhed, drift- og omkostningsbudget samt konsekvensberegninger og meget mere. En hjælp der har givet den nordjyske skipper det helt rigtige grundlag for at vælge rigtigt, første gang.

»Gamle Emmely Pilegaard«

Den »gamle« S226 Emmely Pilegaard, er nu ikke så gammel igen. Den blev i sin tid bygget på Agger Værft i 2000 og har siden fået ny Volvo Penta hovedmotor i for to år siden og har netop fået hele skroget sandblæst og malet samt foretaget hovedsyn. Derudover er der etableret ny rejefabrik om bord for knapt et år siden, så fartøjet står næsten som fuldstændigt nyt skib up to date.

Når nybygningen sejler ud på sin jomfrurejse i slutningen af 2017, vil der i styrehuset, sammen med Christian Pilegaard stå en partsreder, Simon Jensen (35 år), som i mange år har fungeret som styrmand om bord på »Pilegaard«. De to fiskere fra Skagen har troen på fiskeriet, som også kan læses ud af investeringslysten og interessen for erhvervet, som de to fiskere har planer om at blive i mange år endnu.

FiskerForum.dk