Nordjysk fiskemelsfabrik måtte se overskud dykke kraftigt i 2018
Det er FF Skagen, der som én af verdens førende producenter af fiskemel og fiskeolie, trods stigende omsætning fra 2,3 mia kr. i 2017 til imponerende 2,9 mia. i 2018, måtte se deres årsresultat gå fra 68,4 mio kr. i 2017 til 6,9 mio kr. sidste år.

Nordjysk fiskemelsfabrik måtte se overskud dykke kraftigt i 2018

FF Skagen forklarer sig i ledelsesberetning fra årsregnskabet med, at 2018 har været et økonomisk udfordrende år for FF Skagen. I regnskabsåret har den nordjyske fiskemelsfabrik forarbejdet 561.000 tons råvarer til fiskemel og fiskeolie, hvoraf de 376.000 tons er forarbejdet i Skagen, mens de 185.000 tons er forarbejdet på fabrikken i Hanstholm.

Konkurrencen om råvarerne, særligt i det Nordatlantiske område, har i følge FF Skagen resulteret i meget store prisstigninger på råvarerne. Prisstigninger som fabrikken ikke har kunnet overføre til færdigvareprisen på fiskemel og fiskeolie.

Samtidig har priserne på fiskemel kun været svagt stigende i 2018, mens prisen på fiskeolie generelt har været lav. Dette sammenholdt med høje råvarepriser, er forklaringen på at årets resultat for ledelsen i FF Skagen ikke er tilfredsstillende.

FF Skagen kræver told retur fra Skat
Det drejer sig om 38,8 mio kr. der stammer fra en efteropkrævning af told på fisk fra tredjelande, som Skat har pålagt FF Skagen for perioden fra 1. januar 2015 og fremefter.
Fiskemelsfabrikken afviser Skats krav og kræver de 39 millioner kroner refunderet fra Skat.

I årsregnskabet for 2018 er usikkerheden om indregning og måling bemærket og selskabet kan ikke anerkende SKATs krav og bestrider samtidig, at der er baggrund for at foretage efteropkrævning af told. Sagen er derfor påklaget til Skatteankestyrelsen, ligesom FF Skagen overvejer at forelægge sagen for EU-Domstolen.

Det forventes, at selskabets og koncernens finansielle stilling vil blive forbedret gennem 2019, og samtidig forventes resultatet for 2019 at være større end resultatet for 2018.