Nordjylland satser på bæredygtig og miljøvenlig akvakultur

Nordjylland satser på bæredygtig og miljøvenlig akvakultur

Sådan lyder ordene fra erhvervsdirektør i Erhvervshus Nord, Niels Bay Christensen, der ser Regeringens lancerering af en vækstplan for dansk akvakultur, som »The perfect match« til den stærke fiskeindustri i Frederikshavn kommune. Som »first mover« på bæredygtig og miljørigtig akvakultur kan vi skabe vækst og arbejdspladser, lyder det.

Der er penge og arbejdspladser i fisk

Det ved man allerede i Frederikshavn kommune, hvor Skagen Havn – Danmarks største fiskerihavn – og Strandby Havn alene i 2015 landede fisk til en værdi af cirka én milliard kroner. Regeringen har nu lanceret en vækstplan for dansk akvakultur, som passer perfekt ind i den stærke fiskeindustri i kommunen.

Derfor mener Niels Bay Christensen, erhvervsdirektør i Erhvervshus Nord, at man bør satse på bæredygtige akvakulturanlæg til opdræt af fisk, »Vi har et stort knowhow omkring fiskeriet. Vores virksomheder kan filetere og forælde fiskene, de kan få noget ud af fiskeaffaldet, og de kan distribuere det til hele verden via et stærkt salgs- og distributionsnet. Vi har derfor alle forudsætninger for at blive de helt store vindere indenfor akvakultur, hvis vi går aktivt efter det og bliver »first mover« på bæredygtige og miljøvenlige anlæg,« siger han.

Der er hårdt brug for fødevarer som fisk

Med en verdensbefolkning på 7,2 milliarder mennesker, der, ifølge FN, forventes at stige til 9,6 milliarder i 2050, er der brug for flere fødevarer herunder fisk. I dag bliver cirka 55 procent af solgte fisk fanget på konventionel vis, mens resten er opdræt. I fremtiden forventer OECD, at en stigende andel af fiskene skal komme fra opdræt. Danmark og EU har derfor fokus på, at akvakultursektoren i fremtiden skal forsyne markedet med en større andel af råvarebehovet fra bæredygtige og miljøvenlige anlæg.

»De traditionelle dambrug har ikke været særlig gunstige i forhold til miljøbelastning og kvælstofudledning, og sådan nogle anlæg er vi selvfølgelig ikke interesserede i. Men de nye landanlæg, der er på vej på markedet, indeholder teknologier, som gør anlæggene kvælstofneutrale og uden miljøpåvirkning. De renser og recirkulerer op til 99,7 procent af vandet i tanken, og man kan kontrollere vandmiljøet i en sådan grad, at fiskene ikke bliver syge og dermed ikke skal behandles med fx antibiotika,« forklarer Niels Bay Christensen.

Tilføjelsen af akvakulturanlæg i Skagen eller Strandby vil øge tilgangen af fisk, som fiskeindustrien kan forarbejde og afsætte. Det skaber vækst og arbejdspladser til gavn for hele vores lokalområde, lyder vurderingen fra Niels Bay Christensen:

»De fisk, som vi skal opdrætte i akvakulturanlæg, er højværdifisk af arter, som vi ikke fanger i vores konventionelle fiskeri. Det er derfor på ingen måde i konkurrence med vores fiskeri, men øger blot råvareandelen. Vi ser derfor med stor interesse på aktører, som ønsker at etablere et moderne, miljørigtigt akvakulturanlæg i vores kommune, og det arbejder vi aktivt på,« slutter Niels Bay Christensen.