Nordisk samarbejde om vækst i maritime virksomheder relateret til offshoreindustrien

Nordisk samarbejde om vækst i maritime virksomheder relateret til offshoreindustrien

Som et led i implementeringen af Vækstplan for Det Blå Danmark iværksætter Søfartsstyrelsen et fælles nordisk projekt under overskriften – Nordisk platform for vækst i små og mellemstore maritime virksomheder relateret til offshoreindustrien.
Søfartsstyrelsen har fra Nordisk Ministerråd modtaget tilsagn om støtte på 350.000 kr. til et fælles nordisk projekt med titlen ’Nordisk platform for vækst i små og mellemstore maritime virksomheder relateret til offshoreindustrien. Projektet skal styrke det nordiske samarbejde om udviklings- og vækstmuligheder for små og mellemstore virksomheder inden for de maritime erhverv relateret til offshore.

Projektet vil få en fælles nordisk styregruppe og blive forankret i Søfartsstyrelsen. Samtidig etablerer Søfartsstyrelsen en dansk følgegruppe til projektet, hvor erhvervets repræsentanter kan følge projektet og bidrage med viden og erfaringer.

Vicedirektør i Søfartsstyrelse Birgit Sølling Olsen ser frem til at styrke det nordiske samarbejde. ”Både Vækstteamets rapport og regeringens efterfølgende vækstplan viser, at der er et særligt vækstpotentiale for maritime aktiviteter relateret til offshore. Målet for projektet er at understøtte den positive udvikling, der er i Norden. Vi skal se på, hvordan vores nordiske viden og kompetencer kan udnyttes bedre, og hvordan udækkede behov kan afhjælpes samt om der er barrierer for vækst og beskæftigelse, som der er behov for at adressere. Det vil styrke maritime virksomheder, der opererer i nærområdet og medvirke til at etablere Norden som et globalt hotspot inden for alle dele af den maritime offshoreindustri.”

Projektet opstartes i 2013 og forventes afsluttet i 2014.