Ny opfindelse med miljøvenlig synkeline

Ny opfindelse med miljøvenlig synkeline

Grønborg Line står bag en helt ny blyfri line, som vurderes at kunne være interessant for mange i branchen.
Den danske producent af fiskeriudstyr, Grønborg Line, har udviklet en ny, blyfri line til havbrug. Opfindelsen, der har været flere år undervejs, åbner helt nye perspektiver, ikke blot indenfor fiskeriet, men også i mange andre brancher, hvor der er behov for et stabilt og blyfrit alternativ til de nuværende løsninger.

Som så mange andre brancher er også fiskerierhvervet i de senere år slået ind på en mere miljøvenlig kurs, der skal være med til at sikre vores havmiljø i fremtiden. Blandt de nye tiltag er ambitionen om udfasning af bly i brugen af fiskeriredskaber. Et lovkrav, der allerede er vedtaget i Danmark, og som med en vis sandsynlighed også vil blive implementeret i flere andre lande indenfor en overskuelig årrække.

Jørgen Grønborg har solgt tovværk og andet udstyr til det danske og internationale fiskerierhverv i snart 20 år, og med sit nyudviklede produkt, Green Heavy Line, håber han at såvel fiskeindustrien, som en række andre industrier vil kunne se vil kunne se mulighederne i Green Heavy Line.

– Der er ingen tvivl om, at vores nye synkeline vil være en stor gevinst for fiskeriet. Især for fiskeopdræt indenfor havbrug, hvor vi efterhånden får en skønnet 55 procent af vores spisefisk fra. Her vil havbrugene kunne drage nytte af Green Heavy Line, som dels er en gevinst for miljøet, dels matcher de nuværende løsninger med bly på både anvendelighed og pris, siger Jørgen Grønborg.

Linen er bygget op af en fleksibel og meget tung granulatmasse, der er omkranset af en plastmembran og den produceres i én lang, ubrudt slange, der kan leveres i netop den ønskede længde.

Vægten afhænger af diameteren på linen, som kan leveres i vægtenheder mellem et og to kilo per meter. Til brug inden for f.eks. notfiskeri er det muligt at producere en ekstra tung line, der kombinerer kernematerialet i Green Heavy Line med zink således, at linen kan leveres i op til 10 kilo per meter.

Selvom materialet er tungt, er det lige så fleksibelt som en almindelig haveslange. Og fordi råmaterialet er et restprodukt, bliver den nye, miljøvenlige line kun marginalt dyrere end de traditionelle blyholdige liner. Endvidere er vægtfylden på kernen i den nye line tæt på blys vægtfylde, at Green Heavy Line kun er få millimeter tykkere end de eksisterende blyholdige liner og derfor vil være tilsvarende lette at håndtere.