Nedgang i norske landinger i Danmark.

Nedgang i norske landinger i Danmark.

Norske fiskere vælger, i stadig mindre omfang, at lande fisk i danske havne.
Det viser et statistisk udtræk, som det norske kystmagasinet har lavet i Fiskeridirektoratets statistik. Avisen har sammenlignet norske landinger i Danmark i perioden januar til april måned i årene 2009, 10 og 11.

Samlet set er det begrænsede mængder hvidfisk, som norske fartøjer lander i Danmark. Alligevel er det et markant fald der er registreret. Landingerne er over 2 år faldet med 20% – fra 1830 tons i 2009 til blot 1470 tons i indeværende år.

I samme periode er der sket et dramatisk fald i den norske eksport af sild til Danmark. Her er mængderne faldet med 13.962 tons – fra 17.421 tons til 3.459 tons. Et fald på ikke mindre end 80%.

Årsagen til det dramatiske fald i sildeeksporten skyldes, ifølge det norske fagblad, at mindre silde kvoter bevirker at hjemmeindustrien bedre kan håndtere fangstmængderne. Fra dansk side vil man nok tilføje, at konkursen, og dermed produktionsstoppet hos den store danske sildefiletproducent Pelagic Skagen A/S, også har haft indflydelse på udviklingen.