Naturstyrelsen sætter større redningsprojekt i gang for Nissum Fjord

Naturstyrelsen sætter større redningsprojekt i gang for Nissum Fjord

Det er Miljøministeriet og Kommunerne Lemvig og Holstebro omkring Fjorden, der sammen vil bringe Nissum Fjord, der har status som Natura 2000 område, tilbage til tidligere tiders mangfoldighed, hvor den vestjyske Fjord vrimlede med forskellige fisk og planter.

Miljøminister Kirsten Brosbøl, var derfor i sidste uge på besigt ved den ”golde” Fjord i det vestjyske, for at høre og se om det nye projekt, der med udplantning af undervandsplanter, igen skal få livet tilbage i Fjorden. ”Bunden af Nissum Fjord er næsten som en ørken, fordi den har været så belastet af næringssalte, at planterne er forsvundet. De seneste 5-10 år er vandet igen blevet klarere, men vandplanterne har ikke fundet tilbage. Derfor skal fjorden nu have en hjælpende hånd, så der kan komme gang i plante- og dyrelivet igen,” sagde miljøministeren Kirsten Brosbøl under besøget.

Havgræs i bure

Miljøministeriet vil i en tre-årig forsøgsperiode justere driften af slusen i Thorsminde, så saltholdigheden i fjorden bliver mere stabil. Samtidig vil Holstebro Kommune og Lemvig Kommune høste havgræs i Ringkøbing Fjord, som bliver puttet ind i gamle minkbure, som derefter sættes ud i Nissum Fjord.

Håbet er, at en mere stabil saltholdighed og udsætning af planterne vil få frø fra havgræsset til at sprede sig, så græsset igen kan få fat i fjordbunden.

”Hvis vandplanterne først kommer igen, kan det give flere gevinster. Der bliver mere føde til mange fuglearter, men også fiskeyngel og smådyr får bedre områder at vokse op i. Endelig kan vandplanterne være med til at holde på sand og dynd i fjordbunden, så den ikke hvirvles op og gør fjorden grumset,” siger miljøministeren til slut.

Forsøgene vil løbe indtil 2016.