NaturErhvervstyrelsen har åbnet større kontor i Ringsted

NaturErhvervstyrelsen har åbnet større kontor i Ringsted

NaturErhvervstyrelsen indviede i sidste måned et nyt kontor på Sjælland. Styrelsen samler her den regionale fiskeri- og jordbrugskontrol øst for Storebælt på Frejasvej i Ringsted.

Den nye arbejdsplads kommer til at huse i alt 50 medarbejdere, der alle arbejder med kontrol. 32 jordbrugsmedarbejdere og 18 fiskerimedarbejdere. Samlet set får Ringsted nu 18 nye arbejdspladser. Derudover kommer tre mindre både også til at have ”havn” i Ringsted, idet de små kontrolbåde ligger parat i garagen til at blive kørt ud, hvor der nu måtte være brug for dem.

»Med flytningerne gør vi den daglige drift mere omkostningseffektiv. Endvidere bringer vi de faglige kompetencer på jordbrugs- og fiskeriområdet øst for Storebælt sammen – med undtagelse af Bornholm. Vi opnår dermed bedre synergi og samarbejde på tværs,« siger kontrol- og fiskeridirektør Anders Munk Jensen, NaturErhvervstyrelsen.

NaturErhvervstyrelsen har afdelinger i Tønder, Randers, Kolding, Herning, Odense, Nykøbing Mors, Frederikshavn, Nymindegab og Rønne samt hovedkontor i København. Derudover har styrelsen tre store kontrolskibe – Havørnen, Vestkysten og Havternen. Samlet beskæftiger styrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet ca. 1.200 medarbejdere.