Når pulskor fiskeriet går ud over de små

Når pulskor fiskeriet går ud over de små

Mindre fladfisk med store synlige brændemærker og skader på siden, efter at have været i nærkontakt med bomtrawlernes elektriske impulsapparater , er den uomstødelige kendsgerning.

Administrator og Webredaktør Davie Tait fra Trawlerphotos, har af en belgisk fisker R. Lambersy modtaget dette billede, af skader på fladfisk der er ramt af en bomtrawlers selektive el puls teknik og dette billede ligger langt fra, hvad man har forventet af dette bæredygtige og energibesparende fiskeri.

Pulskor el-fiskeriet en videnskabelig forsøgsordning
Det var med de bedste intentioner, at blandt andet hollandske fiskere i sin tid fik licens til at prøvefiske med Pulskor systemmet, som efter kort tid blev udråbt som, en stor sejr for bomtrawlfiskeriet, der med et slag blev gjort både rentabelt og bæredygtigt, på grund af de store brændstofbesparelser, da slæbet var lettere, men også på det miljømæssige område, da man undgik slæbeskoenes ødelæggende og dybe spor i havbunden, og som sådan efterlod havbunden næsten intakt og urørt.

Man havde åbenbart helt glemt at undersøge, hvorledes den elektriske strøm påvirkede fiskene, som blev udsat for denne påvirkning. Så mens biologer og grønne EU forkæmpere, nu langsomt sænker armene fra en sejrsikker gestus, til et forhåbentligt mere afbalanceret niveau, hvor man objektivt kan begynde at kigge på alle aspekter af el-fiskeriet, og kigge både på fordele og ulemper ved dette fiskeri.

Hvorledes påvirkes bunddyrene
Billede af de brændemærkede fisk kan man ikke komme uden om, men man kunne måske begynde at kigge på, ved hvilken styrke strømfiskeriet skal foregå med, for vi har endnu ikke set eller hørt hvorledes bunddyr, som små krebs, børsteorm og mindre muslinger reagerer på pulskor fiskeriet.

Man bør kigge på alle aspekter af pulskor el-fiskeriet

EU opmuntrer netop til nye fangstmetoder, der tager hensyn til det bæredygtige fiskeri med et forbedret havmiljø og energibesparende foranstaltninger, der helt ligger på linje med intentionerne i den fælles europæiske fiskeripolitik. Så inden der gives yderligere tilladelser, bør man i det mindste undersøge, hvorledes man undgår skader af fiskene, som ses på billedet.

Hollandsk fiskeri står  både med en tilladelse fra Europa-Kommissionen og Fiskerirådet samt nu her i januar måned, med Europa Parlamentets vedtagelse, til en udvidelse af pilotprojektet med pulskor el-fiskeriet, fra de nuværende 42 licenser til en fordobling af licenserne. 

Se et eksempel på pulkors el-fiskeri her