Muslinger skal bane vejen til flere havbrug

Muslinger skal bane vejen til flere havbrug

Danmark skal tage en større del af det voksende marked for opdrætsfisk og dermed skabe flere danske arbejdspladser. Derfor åbner regeringen nu for flere havbrug i Danmark, uden at miljøet lider overlast.

Danmark har en lang tradition for at opdrætte fisk, men havbrugenes miljøpåvirkning har længe begrænset væksten i akvakulturbranchen.

Med et nyt lovforslag åbner regeringen for, at det bliver muligt at finde plads til nye havbrug, hvis der laves kompenserende tiltag, som mindsker miljøpåvirkningen.

Lovforslaget er et element i aftalen »Dansk akvakultur i vækst« og bliver 1. behandlet i Folketinget i dag.

»Akvakultur er i stor vækst på verdensplan, og Danmark har alle forudsætninger for at få del i det marked og øge eksporten og skabe flere danske arbejdspladser. Vi ønsker at indføre regler, så der kan etableres flere havbrug, når der kan skabes miljømæssigt råderum hertil,« siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Muslinger fjerner næringsstoffer

Nye havbrug kan kompensere for deres udledning ved at dyrke tang eller opdrætte muslinger. Det er vurderingen, at muslinger er det bedst egnede virkemiddel.

Når muslingerne høstes, bliver de næringsstoffer, som muslingerne optager ved at spise plankton, fjernet fra vandet. På den måde reduceres de miljømæssige konsekvenser, der følger af havbrugsproduktion.

»De nye regler vil give mulighed for at oprette nye havbrug på placeringer, der ikke er mulige i dag, samtidig med at der tages hensyn til miljøet. Der er reelt ikke blevet oprettet nye permanente havbrug i Danmark i 15 år, men med de nye regler fjernes en stor sten på vejen mod mere vækst i sektoren,« siger Esben Lunde Larsen.

Den primære hindring for vækst i den danske havbrugsproduktion er, at havbrug udleder næringsstoffer til vandmiljøet. Det er kun få steder i Danmark, hvor der er mulighed for at tillade en øget udledning af næringsstoffer til havmiljøet.

I juni 2016 blev den tidligere regering (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti enige om en vækstplan for dansk akvakultur.
En del af den aftale var, at der skal fremsættes et lovforslag, sådan at der, når havbrug miljøgodkendes, kan stilles vilkår om, at havbruget skal etablere kompenserende marine virkemidler, der fjerner næringsstoffer.
Lovforslaget ændrer miljøbeskyttelsesloven og skaber hjemmel til at udstede regler, som gør det muligt at godkende havbrug, hvor det ellers måtte afslås af hensyn til lovgivning, der vedrører vandmiljøet.
Kravene til placering og omfang af kompenserende marine virkemidler vil afhænge af det konkrete havbrugs størrelse og beliggenhed samt af hav- og kystområdets miljømæssige råderum.