Muslingefiskeri åbner i dele af Limfjorden

Muslingefiskeri åbner i dele af Limfjorden

Muslingefiskeriet i Limfjorden er nu åbent efter sommerlukningen. Dog åbner muslingefiskeriet i Løgstør Bredning først, når der er udpeget en fiskekasse i området.

Fiskeri efter blåmuslinger i Limfjorden åbner igen mandag den 15. oktober 2018 efter at været sommerlukket. I den kommende sæson må muslingefiskerne i Limfjorden fange 7.000 tons blåmuslinger i Natura 2000-området Lovns Bredning og, når fiskekasse er udpeget, 4.000 tons blåmuslinger i Natura 2000-området Løgstør Bredning.

Kvoten i Løgstør Bredning skal fanges inden for en mindre fiskekasse. Det skyldes, at DTU Aqua i år som noget nyt har observeret en større bestand af de værdifulde limfjordsøsters i bredningen, og der også skal være plads til dette fiskeri. Muslingefiskeriet i Løgstør Bredning åbner først, når fiskekassen er udpeget af erhvervet og godkendt af Fiskeristyrelsen.

Kvoten er fastsat på baggrund af videnskabelig rådgivning fra DTU Aqua og høring af Udvalget for Muslingeproduktion.

Forvaltning af muslinge- og østersfiskeri i Natura 2000-områder sker i henhold til Muslingepolitikken.

Kontakt

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 72 18 56 00 eller sende en e-mail til mail@fiskeristyrelsen.dk.

Kilde: Fiskeristyrelsen FiskerForum.dk