MSC tager tid

MSC tager tid

Det trækker ud for Danske Fiskeres PO for at få de endelige MSC certificeringer på Nordsø rødspætter og mørksej. Arbejdet med at certificere flere fiskerier er igangsat – nu står nordsø-tunge, kuller og kulmule for tur.
Ved opstarten i august 2009, forventede Danske Fiskeres PO, at kunne gennemføre de første MSC certificeringen i løbet af 12 til 15 måneder, men de tids frister har vist sig for optimistiske, da opgaverne har været mere komplekse end forudset.

Pilen peger nu i retning af certificeringerne for Nordsø rødspætter og mørksej kan afsluttes i løbet af foråret. I øjeblikket er de to fiskerier i en offentlig høringsfase, og her er der i forhold til rødspætterne kommet indsigelser fra andre fiskere. Herunder også fra en gruppe danske fiskere, som bl.a. ønsker at MSC certificeringen ikke skal omfatte rognrødspætter.

Ifølge Fiskeritidende er certificeringen af torsk i østlige Østersø også støt på uforudsete problemer. For nuværende kan segmentet garnfiskeri formentlig slet ikke certificeres. Det skyldes angiveligt usikkerhed omkring mulige bifangster af marsvin.

Danske Fiskeres PO har en ambitiøs plan om at certificere flest mulige fiskerier indenfor en periode på 3-4 år. I januar måned 2011 er arbejde med at certificere tre nye arter gået i gang. Det drejer sig om tunge i Nordsøen, kuller og kulmule.  MCS- organisationen meddeler, at de forventer forundersøgelser, certificering m.v. vil tage ca. 12 måneder.