Minister vil ophæve firkantet forbud mod fiskeri af brisling

Minister vil ophæve firkantet forbud mod fiskeri af brisling

Begrænsninger i fiskeri-område ved den jyske vestkyst har ingen effekt på sildebestanden. Derfor vil ministeren nu gå til EU for at få ophævet restriktionerne.

I en længere årrække har der været stop eller begrænsninger for fiskeriet efter brisling ud fra den jyske vestkyst i et bælte fra Blåvand i syd til Hanstholm i nord.

Men nu vil miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen gøre det lettere at være fisker i området. Nye resultater fra et dansk forsøgsfiskeri gennemført i perioden fra 2013R11;2015 viser ifølge DTU Aquas afrapportering, at der faktisk har været mindre bifangst af sild inde i området, når der er blevet fisket brisling, end uden for området under normalt brislingefiskeri.

»Jeg vil gerne have ophævet forbuddet, så fiskerne ikke skal sejle unødigt langt for at fiske. Det er både dyrt i brændstof og dårligt for miljøet. Den nye rapport viser, at der ikke er nogen biologisk begrundelse for at have en særlig beskyttelse af fiskeriet i området. Fiskeriet truer ikke sildene,« siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Ministeren går nu videre til EU-Kommissionen med de nye danske resultater, ligesom han vil arbejde for at overbevise de andre medlemslande i Nordsøen om, at restriktionerne skal ophæves. Resultaterne kommer nu med i det videre arbejde, når ICES-arbejdsgruppen, der arbejder med rådgivningen for bl.a. sildebestanden i Nordsøen, mødes i april.

Brislingekassen er en del af den nuværende EU-lovgivning, og der vil tidligst kunne forventes en løsning, inden den planlagte lukning for 2017 træder i kraft.

Reglerne om den såkaldte Brislingekasse indeholder et forbud mod fiskeri efter brisling i perioden 1. juli til 31. oktober ved Vestkysten i et bælte 30 km fra kysten fra Blåvand i syd til Hanstholm i nord med henblik på at beskytte ungsild.