Minister tilsidesætter fuldstændigt DFPO

Minister tilsidesætter fuldstændigt DFPO

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation er i sagen om ny mærkning af garn og ruser, blevet ignoreret af Fødevareminister Dan Jørgensen.

Dan Jørgensen har besluttet, at der skal ske en anden afmærkning af ruser og garn. Det bliver meldt ud i en pressemeddelelse fra NaturErhvervstyrelsen fredag den 20. februar – selv om bl.a. Danmarks Fiskeriforening PO er blevet bedt om at komme med forslag til mærkningen med frist den 24. februar.

Der er med andre ord taget en beslutning af Dan Jørgensen, mens forskellige parter med interesser i sagen endnu tror, at de har indflydelse på, hvordan mærkningen af ruser og garn eventuelt skal ændres.

Danmarks Fiskeriforening modtog således den 10. februar en mail fra NaturErhvervstyrelsen med emnefeltet ”Forslag om særlig flag-mærkning af garnredskaber. Frist 24. februar”. I selve emnefeltet er fristen altså præciseret – og i selve teksten i mailen bliver det endnu en gang understreget, at fristen for bemærkninger er den 24. februar:

”Vi vil meget gerne høre jeres vurdering heraf, herunder gerne med forslag til farver. Det kan i den forbindelse oplyses, at flagene IKKE må være: hvide, gule, blå eller grønne. Må vi høre jeres bemærkninger gerne senest den 24. februar 2015.”

Ikke desto mindre melder NaturErhvervstyrelsen altså allerede fredag den 20. februar ud, at der nu er taget beslutning om flag-mærkningen af ruser og garn.

“Forskellig afmærkning af garn og ruser vil være til gavn for lystfiskere og andre naturbrugere, fordi det bliver tydeligere, at der ikke fiskes med garn – men kun ruser – tæt ved kysten,” står der således som begrundelse for den nu ændrede mærkning af garn og ruser.