Ministeren lander ekstra brislingekvote

Ministeren lander ekstra brislingekvote

Det ser ud til, at miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansens kamp for større kvote til danske fiskere er lykkedes. Med nyt forslag fra EU-Kommissionen får danske fiskere godt 110.000 tons mere brisling i år, værdi 180 millioner kroner.

Markant øgning

Den danske brislingekvote for 2015 bliver øget markant med godt 110.000 tons i Nordsøen, hvilket kan skabe værdi for mindst 180 mio. kroner på havet og i havnene. Det bliver resultatet, når EU-Kommissionens forslag har fået opbakning i Rådet.

”Der er mange brisling i Nordsøen, og jeg har derfor kæmpet hårdt i Bruxelles for, at danske fiskere kan få lov at fiske mere brisling allerede i 2015. Det ser ud til at lykkes til glæde for fiskerne, forarbejdningsindustrien og eksporten af fiskemelsprodukter. Flere fisk betyder vækst i hele Danmark,” siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Brislingebestanden er rekordstor

I forslaget fra Kommissionen forhøjes hele EU’s brislingekvote i Nordsøen fra 227.000 tons til 350.000 tons, og Danmark får godt 110.000 tons ekstra kvote, så den samlede danske kvote for 2015 bliver næsten 311.000 tons. Det har kunnet ladet sig gøre, da ny biologisk rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd, viser, at brislingebestanden i Nordsøen i år er rekordstor.

”Fra dansk side gør vi alt, hvad vi kan for, at vi hurtigt kan få vedtaget dette forslag. Fiskerne skal have mulighed for at forsætte det gode fiskeri, der er i gang lige nu. Kvoteforhøjelsen vil også give de skibe, der har brugt deres kvote, mulighed for at få adgang til ekstra brisling. For når biologerne siger, at bestanden kan holde til det, så giver det ingen mening at fiskerne er i havn. De skal ud og tjene penge,” siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Kvoteforhøjelsen vil betyde, at fiskerne kan fortsætte deres fiskeri resten af året, hvor mange fiskere ellers havde opbrugt deres kvote.

Bedre betingelser for endnu en industrifisk

Udover en forhøjelse af brislingekvoten i Nordsøen har Kommissionen flere gode nyheder til fiskerne i dens forslag. Kommissionen vil nemlig også forlænge fiskeriet af sperling med to måneder, så fiskeriet på den nuværende store kvote kan fortsætte året ud i stedet for at stoppe til november.

Derudover bekræfter forslaget også, at bestandene generelt har det bedre, idet sild i Skagerrak og Kattegat nu er kommet inden for sikre biologiske grænser.