Mindepark i Thyborøn om Verdens største søslag

Mindepark i Thyborøn om Verdens største søslag

Verdens største søslag fandt sted den 31. maj og 1. juni 1916, under første verdenskrig, hvor Mere end 250 krigsskibe deltog i det blodige slag, der kostede 8.600 søfolk livet.

Det er således den største mindepark i verden, der åbner for »Jyllandsslaget«, Verdens til dato største søslag, der på 100 årsdagen onsdag den 1. juni, åbner for offentligheden i Thyborøn.

Søkrigen mellem tyskland og England blev udkæmpet i Nordsøen, kun 145 kilometer vest for Thyborøn, og kunne høres inde på land, når skibenes kraftige kanoner åbnede ild mod hinanden. Flere end 250 krigsskibe deltog med 100.000 marinesoldater i det største og første, men også eneste søslag mellem de to lande under første verdenskrig.

»Jyllandsslaget«, der endte dramatisk og tragisk for mange uge marinesoldater og deres skibe, som granatramte og sønderskudte endte på bunden af Nordsøen, mindes nu ved den jyske vestkyst, med ét af Europas største krigsmindesmærker, på »Sea War Museum Jutland« i Thyborøn.

Museet er indrettet i nogle historiske bygninger, som har tilhørt vandbygningsvæsnet. Projektet er støttet økonomisk af blandt andet Realdania, Lemvig Kommune og JD-Contractor A/S samt af støttekredsen i det maritimhistoriske Selskab.

Specielt vragdykker Gert Normann Andersen, har ydet et betydeligt bidrag, i form af genstande opsamlet igennem mange år gennem dykning i Nordsøen. Disse samt andre fund fra Nordsøen indgår i et marinarkæologisk Center med et magasin, hvor de maritime genstande opbevares og sammen med et konserveringsværksted samt et bibliotek, hvor der etableres et forskningsarkiv med studiepladser, kan man her få indsigt i en hel række af de dramatiske historier fra krigen dengang, understøttet af originale genstande fra samme tid.

Mindeparken bliver på 20.000 m2, er tegnet af kunstneren Paul M. Cederdorff, som har anbragt 25 store granitsten i klitterne, som hver markerer de skibe der blev sænket under slaget samt på sigt, få over 8.600 mindre figurer stående ved hver sten, som et minde for hver af de omkomne. Ligeledes er der en sten for de omkomne søfolks navne, fra skibe der ikke sank.

Ved slaget mistede England 14 skibe og 6094 engelske søfolk døde i kampen, ligesom tyskerne mistede 11 skibe samt 2551 søfolk.