Millionerstatning til svenske fiskere for sælskader

Millionerstatning til svenske fiskere for sælskader

Det er svenske Hav- og Vattenmyndighed (HAV) der udbetaler millionerstatning til svenske fiskere, fordelt på 14 amter langs den svenske kyst, for skader på redskaber og fisk, forårsaget af sælerne.

Den Svenske regering har modsat den danske, erkendt at skader på fiskernes redskaber og fangster, nu har nået et sådant omfang, at man siden 2012 har erstattet skaderne og for 2014 har man således sat næsten 20 millioner SEK af til forebyggelse og direkte erstatning, til fiskerne.

Ca. 75 procent af dette beløb er nu fordelt ud til fiskerne, som direkte kompensation for skader forårsaget af sælerne. Et erstatningsbeløb der nøje er udregnet efter fiskernes logbøger med de rapporterede skader på redskaber og garn samt hvor stor en procentdel af fangsten der var usælgelig pga. sælskader.

Den svenske løsning

Denne fangstmæssige værdi og procentdel ligger til grund for myndighedernes udbetalinger, som for den nordlige kyststrækning ved Norbotten, beløber sig til 2,3 million SEK til fiskerne her, hvilket var det største enkeltstående erstatningbeløb der er givet, netop pga. fiskeriets betydning for området. Men også det faktum, at sælerne her er størst i antal og dermed ødelægger mere.

De næststørste erstatninger er givet til Kalmar, ud for Sveriges næststørste ø Öland med 1,9 million SEK og til Blekinge området, der ligger lidt sydligere for Öland, ligeledes med 1,9 millioner SEK i erstatning. Gävleborg får 1,4 millioner SEK til fiskerne og derefter følger 1,2 millioner SEK til Uppsala og Västernorrland, som alle ligger på den svenske østkyst, lidt nord for Stockholm.

Erstatningsbeløb til svenske fiskere tæt på Bornholm (afstand kun 60 km)
Men sælproblemerne har bevæget sig længere sydpå i Sverige, så skåneområdet får en erstatning på 1,2 millioner SEK også. Et område der med de sydligste havnebyer ligger meget tæt på Bornholm. Den danske klippeø i Østersøen, som også slås med en eksplosiv stigning af sæler og hvor flere bornholmske fiskere, nu har lukket og slukket endegyldigt, efter mange års håbløs kamp mod de forslugne sæler.

Erstatningerne i Sverige dækker også Stockholm, Södermanland, Östergötland, Gotland, Halland, Västra Götaland og Västerbotten, så det samlede erstatningsbeløb til de svenske fiskere i alt beløber sig til SEK 15,7 millioner.

Sverige udbetaler erstatning, samtidig med tilskud til forebyggende foranstaltninger

Udfra devisen, hellere forebygge end helbrede. Men sæl-trykket er nu så stort, at de forebyggende tiltag endnu ikke helt er færdig udviklet til at kunne følge med, derfor yder svenskerne, sideløbende med nye innovative tiltag, som torskebure m.m., erstatning for sælskader, frem for, som vi ser det i Danmark, at fiskerne bare for lov til at dø og bukke under, til stor skade for de små kystsamfund.

Læs Havs- och Vatten Myndighetens pressemeddelelse her