Miljøvurdering af NaturErhvervstyrelsens Fiskeriudviklingsprogram

Miljøvurdering af NaturErhvervstyrelsens Fiskeriudviklingsprogram

Fiskeriudviklingsprogrammet er omfattet af reglerne om lov om miljøvurdering af planer og programmer. Derfor skal der i forbindelse med udarbejdelsen af Fiskeriudviklingsprogrammet også udarbejdes en miljøvurdering af programmets sandsynlige og væsentlige indvirkninger på miljøet.

Denne rapport er miljøvurderingen af forslaget til Fiskeriudviklingsprogram for Danmark, 2014-2020.

Miljøvurderingen kortlægger og vurderer de mulige påvirkninger som forslaget til Fiskeriudviklingsprogrammet kan medføre. Fiskeriudviklingsprogrammets miljøpåvirkninger udgøres af de virkninger der som følge af tildelingen af tilskud / støtte, der gives mulighed for at søge, hvis programmet vedtages.

Programmet tager udgangspunkt i seks EU prioriteter som er følgende:

  • Miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret fiskeri
  • Miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret akvakultur
  • Implementering af den fælles fiskeripolitik (dataindsamling og fiskerikontrol)
  • Øget beskæftigelse og territoriel sammenhæng
  • Markedsføring og forarbejdning
  • Fremme implementering af den Integrerede Havpolitik