Dansk fiskeriudviklingsprogram 2020 indfrier EUs 2020 mål

Dansk fiskeriudviklingsprogram 2020 indfrier EUs 2020 mål

Udkastet til Det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram 2014-2020 er udarbejdet på baggrund af EU-Kommissionens retningslinjer og vejledningsdokumenter og skal medvirke til at indfri EU 2020-målene samt fremme fiskeripolitikken, der balancerer mellem hensynet til miljøet og naturen og behovet for vækst og beskæftigelse i erhvervet.

På baggrund af Unionsprioritet 1 – 6, som med første prioritet har til formål at sikre et mindre belastet havmiljø pga. fiskeri, herunder færre / ingen uønskede fangster. Forsøges dette gennemført med fokus på kapciteten i fiskeriet og de faktiske fiskerimuligheder.

Udover dette kigges der på muligheder for investeringer i maskiner, udstyr og redskaber, samt indretning af fartøjer, som fremmer øget klimavenlighed og miljømæssigt bæredygtigt fiskeri, herunder håndtering af uønskede fangster.

De uønskede fangster læner sig op ad landingsforpligtelsen, der tænkes støttet med investeringer til håndtering af disse fangster.

Skarv og sæler får også plads i udkastet, der omtaler behovet for støtte til investeringer der beskytter redskaber og fangst mod pattedyr (sæler) og havfugle (skarv) samt en mulighed for bedre beskyttelse af fangsterne overfor samme dyr.

Hele høringsudkastet kan læses her. (Udkast til Det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram 2014 – 2020)