Miljøorganisationen Bellona – det kræver nytænkning af tredoble produktionen i havdambrug.

Miljøorganisationen Bellona – det kræver nytænkning af tredoble produktionen i havdambrug.

Den uafhængige miljøorganisation Bellona, afviser dermed ikke muligheden, men mener en tredobling af produktionen af fisk og skaldyr, som FHL (Fiskeri og havbruksnæringens Landsforening)også påpeger i deres rapport frem til 2025, kræver nytænkning.
Seniorforsker i Norske Bellona Anne Lise Leonczek siger til Norsk fiskeoppdrett / Kyst.no, ”Vi er i god dialog med FHL, og vi har haft en del møder om den videre vækst i dambrugene. En tredobling af produktionen, ser vi ikke som nogen umulighed, men som dambrugene drives i dag, er en væsentlig øgning ikke mulig, men erstatter man den nuværende opdrætsmetode (monokulturer) med et integreret opdræt (flere arter opdrættes sammen), vil det kunne lade sig gøre.”

Integreret opdært kræver mere arbejde og større arealer>/b>

Leonczek fortæller videre at der ligger et stort potentiale for yderligere vækst i branchen, men at det er vigtigt af videreudvikle branchen og gøre den smartere rent produktions mæssigt. Man har fået integreret opdræt i Østen, USA og i dele af den Europæiske opdrætsbranche, så det kommer helt sikkert også til Norge.

Forudsætningerne for at det skal kunne lykkedes, ligger hos erhvervet selv, ved myndighederne og ved forskningsmiljøerne, som ligeledes må samarbejde og koordinerer deres indsats indbyrdes og samtidig, hvis målet skal kunne nås inden 2025.

Resultater viser at dyrkning af makroalger sammen med opdræt af laks, har en gavnlig virkning på at binde Co2, rense vandet for affald og samtidig få produceret flere arter / produkter i et nærmest selvrensende system. Blåmuslinger kan yderligere bidrage til at opfange tidlige stadier af lakselund, samt filtrerer for uønskede bakterier og virus arter. Der er uendeligt mange muligheder, slutter Leonczek.

Kilde: FHL.no og Kyst.no
FiskerForum.com