Midlertidig lukning af et område i Skagerrak
fiskeristyrelsen

Midlertidig lukning af et område i Skagerrak

I perioden fra og med fredag den 18. september 2020 til og med torsdag den 8. oktober 2020 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

  • 5749’6N og 01029’2Ø
  • 5801’0N og 01018’9Ø
  • 5802’5N og 01026’0Ø
  • 5751’2N og 01035’9Ø


Uanset forbuddet, er det fortsat tilladt at fiske i det midlertidigt lukkede område med følgende redskaber:

  • flydetrawl, snurpenot, drivgarn og pilke til fiskeri efter sild, makrel og hestemakrel.
  • tejner
  • kammuslineskraber
  • hildingsgarn

Baggrunden for lukningen er, at det er konstateret, at forekomsten af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej overskrider det tilladte niveau jfr. Kommissionens forordning (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelses-bestemmelser for realtidslukninger af fiskerier i Nordsøen og Skagerrak, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 783/2011 af 5. august 2011.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1249 af 24. august 2020, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 17. september 2020.

Skriv et svar