Mere sikkerhed, bedre stabilitet og fribordsmærke for fiskeskibe

Mere sikkerhed, bedre stabilitet og fribordsmærke for fiskeskibe

Nye regler for mindre fiskeskibe er trådt i kraft 1. marts i år. For at give klar besked om de nye regler, har vi netop udsendt informationsmateriale til alle landets 1300 ejere af mindre fiskeskibe.
De nye regler er udarbejdet efter en lovændring fremsat af økonomi- og erhvervsministeren og med stor tilslutning i Folketinget. Hensigten er at styrke sikkerheden for de mindre fiskefartøjer, da der har været flere alvorlige ulykker, hvor fiskeskibe er kæntret.

Med lovændringen følger en række nye regler og initiativer – blandt andet krav om syn, fribordsmærke og anmeldepligt for værfter ved ombygning. Det er disse tiltag, som er trådt i kraft 1. marts 2011.

”Jeg er glad for, at vi med det udsendte materiale får sat spot på de nye regler, som vil styrke sikkerheden til søs for de mindre fiskeskibe. Både obligatorisk syn, fribordsmærke og pligten for værfter til at anmelde en ombygning er store skridt i den rigtige retning. Med de nye regler vil der således ske en ekstra indsats for at sikre, at stabiliteten om bord på fiskeskibene er i orden,” siger Andreas Nordseth, direktør i Søfartsstyrelsen.

Alle ejere af mindre fiskeskibe vil i de kommende dage modtage en pakke fra Søfartsstyrelsen med information om de nye regler. Derudover vedlægger styrelsen en købsvejledning med gode råd, som kan bruges, hvis man som køber er på jagt efter et fiskeskib. Endelig indeholder pakken en lille gave til fiskerne – et kaffekrus med en opfordring til at holde øje med, at man ikke laster sit fiskeskib for meget og dermed skaber dårlig stabilitet for fartøjet. Dårlig stabilitet har i de senere år været medvirkende til en række ulykker til søs.

Hent informationsmaterialet på nedstående link , hvor du også kan læse nærmere om, hvilke skibe de nye krav gælder for.