Medvind til dansk fiskeri

Medvind til dansk fiskeri

Ministerrådet nåede her tirsdag aften til enighed om at fastfryse niveauet for KW-dagene i Nordsøen og Skagerrak.
Samtidig kunne fødevareminister Mette Gjerskov triumferende meddele at kvoten for torsk næste år ikke reduceres med 20% som forventet, men kan holdes uændret.

Efter Ministerens erklæring ”dansk sejr” i EU`s ministerrådsbygning i Bruxelles i aftes, er det nu efter Mette Gjerskovs mening op til Svend-Eriks Andersens kreativitet at sikre, at fiskerne kan leve op til den nye aftales mål om at sikre torskebestanden på anden vis end ved en fortsat reduktion af kvoten.

Det kom prompte fra fiskeriforeningsformanden, ” Det har vi allerede gjort, der er i Skagerrak allerede fundet tekniske løsninger, der er med til at sikre mindre bifangster af torsk.”

”Torskeforvaltningsplanens automatiske reduktioner er bremset. Virkeligheden er nu endelig gået op for EUs fiskeriansvarlige ministre,” fortsatte Svend-Erik Andersen og henviste til, at alle – inklusive den videnskabelige rådgivning – længe har erkendt, at den nuværende torskeforvaltningsplan ikke fungerer.

”Når man blindt fortsætter med at reducere både kvoter og kW-dagene i en situation, hvor torskebestanden er stigende, så giver det problemer for fiskerne, fordi det ender med større udsmid af torsk. Planen afspejler simpelthen ikke virkeligheden, og det er nu endeligt erkendt i EU,” siger Svend-Erik Andersen.

”Dermed er det nu helt entydigt op til Kommissionen at sikre kvoten, når forhandlingerne med Norge bliver genoptaget 16. januar. Vi har en klar forventning om, at det skal ende med en uændret kvote i 2013,” siger formanden for Danmarks Fiskeriforening Svend-Erik Andersen til slut i en kommentar til forhandlingerne på foreningens hjemmeside.

Kidle: Danmarks Fiskeriforeningen
FiskerForum.com