Man kan normalt ikke sammenligne kameler og sæler – eller kan man ?
Skal sæl-problemet løses i Danmark, bør man skride lige så radikalt til værks, som australierne gør Down Under.

Man kan normalt ikke sammenligne kameler og sæler – eller kan man ?

Når man taler om, »at naturen er under pres«, forstår de fleste at naturen, som vi kender den i dag, er i en form for ubalance overvejende skabt ved overdreven udnyttelse af resurserne kombineret med forurenende aktiviteter på jorden.

Vi ved at økosystemerne og biodiversiteten i balance er en forudsætning for en fornuftig natur-udvikling og vi ved også at for meget af noget, absolut heller ikke gavner naturen, hvor det modsatte også er tilfældet. Det at skabe ubalance mellem et områdes levende organismer og deres dynamiske samspil, kan medføre katastrofale ændringer i mangfoldigheden af arter i det indbyrdes forhold.

En sådan ubalance oplever Australierne netop nu, med antallet af kameler i The Northern Territoriy i Australien. Kameler som i antal vokser eksplosivt til gene for befolkningen. De invaderer og ødelægger land i deres desperate søgen efter vand og mad i området. Så kravet fra lokalbefolkningen er helt enkelt, at der snarest bør gøres noget radikalt, som er i stand til at sætte en stopper for problemet og effektivt løse det, lyder det ifølge Webavisen The Australian. Der fortæller at de vilde kameler formere sig med en så høj fart, at bestanden fordobles hvert niende år.

Antallet af kameler har netop rundet en million dyr og skaber pga. tørken også problemer for lokalbefolkningen (Aboriginals i Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara-området). De har beklaget sig over, at de vildtlevende kameler invaderer og ødelægger deres afgrøder.

En handlekraftig australsk regering har siden onsdag i sidste uge, arrangeret at op mod 10.000 af de vildlevende kameler bliver aflivet af professionelle jægere. Jægere der blandt andet fra helikoptere, vil skyde og dermed tynde gevaldigt ud i bestanden og således løse problemet og komme det til livs, så det kan mærkes. Handlekraftigt og hurtigt.

Danske sæler er også ude i en ukontrolleret vækstkurve
Hvis antallet af en art er blevet ét for stort problem, som vi i øjeblikket ser det med sælerne i vores kystnære områder, hvor de ødelægger og skambider fiskernes fangster og redskaber og samtidig også forpester livet for andre arter, bør man fra myndighedernes side skride til handling og finde løsninger som vi netop ser det i Australien.

I Danmark har vi ikke kameler, men sæler i stedet. Hvor grå-sælen tangerer de Australske kameler og kommer ind på en klar førsteplads over arter, der volder størst skade og sygdom blandt andre arter. Sælerne tæppebomber nærmest havbunden med deres ekskrementer fyldt med parasitter og orme, som gennem fødekæden, finder vej til konsumfisken torsk og hindre på den måde en naturlig vækst og økonomi for et helt fiskerierhverv på havet og for en fiskeindustri på land. Med store samfundsmæssige omkostninger til følge. Alt sammen pga. en misforstået forvaltningsplan for grå-sælerne, der ensidigt har fredet denne art, uden samtidig at skabe en størrelsesmæssig og artsmæssig afvejning i forhold til omgivelserne.

Så kære myndigheder og politikere, skal handlingen modsvare hvad australske myndigheder og politikere gør Down Under, så kræver det at de næsten 100.000 nuværende sæler, reduceres med en procentdel øjeblikkeligt. Det kræver både resourcer samt handlekraft, noget vi endnu har tilgode at se hos vores egne myndigheder og folketingspolitikere.

Så spyt bare i næverne og kom i gang – du kan læse artiklen fra ABC.net.au her

Skriv et svar