Makrelkonflikten fandt ikke sin løsning mandag aften i London.

Makrelkonflikten fandt ikke sin løsning mandag aften i London.

Det så ellers ud til at parterne i makrelkrigen, EU og Norge på den ene side og Island og Færøerne på den anden, kunne nå til enighed om en endelig løsning af konflikten.
Striden handler om EU og Norges ønske om at Island og Færøerne skal godkende en andel på 14%, som i bekræftende fald automatisk vil reducerer den norske kvoteandel med 3%, skriver det norske Fiskeribladet Fiskaren mandag.

Årsagen til den åbenbart uløselige krise mellem de nordatlantiske fiskerilande, tog sin begyndelse da makrellen ændrede sit gydemønster og kom indover både den Islandske og Færøske zone. Efterfølgende har de krævet endog meget store stigninger i deres kvoter.

I marts måned i år indgik EU og Norge en tiårig aftale om bæredygtigt fiskeri af makrellen ved for hver procent Norge afstod fra makrelkvoten, skulle EU reducerer med 2,14%. Begge lande opponerer mod både Islands og Færøernes fortsatte øgning i makrellandingerne, trods advarslerne om overfiskeri.

Norges Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen var under mødet i London ellers villig til at strække sig langt for at få en aftale istand. EU og Norge var klar til at åbne lidt for adgangen til den Norske og den Europæiske zone.

Men som mandagen skred frem, stod det efterhånden klart for alle parter, at man stadigvæk lå milevidt fra hinanden og at en aftale mandag aften syntes helt udelukket. Lisbeth Berg-Hansen kunne med slet skjult skuffelse, derefter meddele til NRK at de mislykkede forhandlinger kun kunne føre til at EU og Norge skærper sanktionerne mod Island og Færøerne fremadrettet.

Kilde: Fiskerbladet Fiskaren og NRK
FiskerForum.com