Makrel udbredelsen kortlægges

Makrel udbredelsen kortlægges

Det Norske Havforskningsinstitut har planlagt makrel undersøgelser i de tre første kvartaler i år og hvis undersøgelserne skal fortsætte i fjerde kvartal, kræver dette en ekstra bevilling på 2000 tons makrel, som man nu har søgt om.
Makrelkortlægningen foregår efter følgende plan.

*Fra midten af februar til midten af marts skal den internationale bundtrawlundersøgelse i Nordsøen kortlægge udbredelsen af makrel med specielt fokus på umoden makrel i Nordsøen.
*Fra april til juni skal et internationalt togt under ICES, med deltagelse fra Norge, Island, Færøerne, EU og Rusland kortlægge udbredelsen af makrel i Norskehavet.
*I perioden fra maj til juni skal der udføres mærkning af makrel vest for Irland. Formålet er at skaffe information om den naturlige dødelighed og mængden af makrel samt indsamling af data om vandring og udbredelse.
*I juli skal zoneudbredelsen og mængden af makrel kortlægges under et makreltogt i Norskehavet og tilstødende havområder.
*I perioden oktober til december skal et makreltogt kortlægge makrelbestanden i den Norske økonomiske zone. Undersøgelsen skal efter planen gennemføres med ekkolod og sonar samt respektiv trawling indenfor dækningsområdet.

Den Norske interesse- og arbejdsgiverorganisation for den Norske havfiskerflåde (Fiskebåt.no) har i en længere periode presset på for en bedre kortlægning af makrellens udbredelse og har drøftet sagen på et møde med Fiskeri- og Kystdepartementet i sidste uge, med deltagelse af repræsentanter både fra Fiskebåt og Havforskningsinstituttet.

Fiskebåt har bedt om følgende ekstra undersøgelser udover de planer instituttet har.

*I perioden fra ca. 15. august og ind i september måned, har Norsk farvand de største koncentrationer af makrel. Det er særligt vigtigt at få kortlagt og dokumenteret disse koncentrationer i havet ud for Møre kysten fra ca. midten af august. Videre er det ligeledes vigtigt at får kortlagt og dokumenteret forekomsterne ind i september når fisken bevæger sig sydover 62. breddegrad. Fiskebåt har stor interesse i at få dokumenteret makrelforekomsterne i denne periode, og håber instituttet har kapacitet til dette.
*Kortlægningen af makrel nord for 62. breddegrad i maj og juni, frem til togtet i juli måned i Norskehavet, syntes ikke at være godt nok dækket ind, jævnfør de observationer af makrel ud for Norskekysten i denne periode.