Makrel mængde og zonetilhørsforhold i Norsk Økonomisk Zone (NØS)

Makrel mængde og zonetilhørsforhold i Norsk Økonomisk Zone (NØS)

Det norske fiskeri- og Kystdepartement har opfordret Havforskningsinstitutet til at udfærdige en rapport, baseret på videnskabeligt indsamlede data, om makrelmængde og koble det sammen med zonetilhørsforhold (NØS) .
Det norske fiskeri- og Kystdepartement har opfordret Havforskningsinstitutet til at udfærdige en rapport, baseret på videnskabeligt indsamlede data, om makrelmængde og koble det sammen med zonetilhørsforhold (NØS) .

Resultatet af denne gennemgang og kortlægning af makrelbestanden viste, at makrellen over de sidste 15 år i gennemsnit har tilbragt 35% af tiden i Norsk Økonomisk Zone (NØS).

Makrellen har både i 3. og 4. kvartal haft betydelig udbredelse i NØS over de sidste mange år. I juli – september (3. kvartal) for perioden 1995 til 2011 har zone tilhørsforholdet i gennemsnit været 55% ifølge tilgængelige videnskabelige data. I perioden 1999 til 2007 var zone tilhørsforholdet i NØS gennemsnitligt 86%.

Havforsker Leif Nøttestad har på instituttets hjemmeside, leget lidt med tallene og sat en forudsætning ind der hedder; ”hvis vi forestiller os at der i 1. og 2. kvartal ikke findes nogen makrel i NØS for ovennævnte periode, ville det samlet Zone tilhørsforhold i gennemsnit have ligget på 35,25%”.

Han tilføjer dog at en sådan forudsætning for 1. og 2. kvartal, kun er illusorisk og ikke udtryk for det faktiske.