Lyst- og fritidsfiskeri er en fornøjelse, ikke en forretning

Lyst- og fritidsfiskeri er en fornøjelse, ikke en forretning

Det er ulovligt som lyst- og fritidsfisker at sælge fangsten.
Fiskeridirektoratet har igangsat en landsdækkende kontrolaktion, hvor fokus er rettet mod ulovligt salg af lyst- og fritidsfiskeres fangster til forbrugere.

Kontrolaktionen, der gennemføres mange forskellige steder rundt om i landet, gennemføres både som civil- og uniformeret kontrol.

”Vores mål med kontrolaktionen er bl.a. at sætte fokus på det ulovlige og forkerte i at sælge fangster fra det rekreative fiskeri. Ikke alene er der er tale sort økonomi, og ulig konkurrence for erhvervsfiskeriet, men også fødevaresikkerheden risikeres sat over styr, når forbrugerne ikke har sikkerhed for, at fiskene er behandlet under de rette hygiejniske forhold”.

”Med en kystlinje rundt omkring Danmark på over 7.000 km er lyst- og fritidsfiskeri noget, der interesserer mange danskere. Men lyst- og fritidsfiskeri er en hobby på linje med andre aktive naturoplevelser, og skal ikke være en ekstra indtægtskilde for udøverne. Rekreativt fiskeri er fiskeri med henblik på fangst til eget forbrug, og det er i alles interesse, at fiskebestandene ikke overudnyttes”, siger Mik Jensen, kontrolchef i Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet opfordrer borgerne til at kun at købe fisk fra dem, der kan dokumentere, at de af myndighederne er godkendt til handel med fisk, samt at fiskene er fisket lovligt. Fiskene er ikke ”sorte”, før de er solgt uden kvittering og uden tilladelse til salg af fødevare. Gøres dette, er der tale om overtrædelser både af fiskeriloven og af skatte- og momsreglerne. Konstaterede overtrædelser vil blive fulgt op med politianmeldelse med anmodning om sanktioner i form af bøde.