Lukrativt fiskeri – 10.000 om dagen for at hånd-opsamle Stillehavsøsters

Lukrativt fiskeri – 10.000 om dagen for at hånd-opsamle Stillehavsøsters

I et EHFF-projekt tester Københavns Universitet, Venø Seafood og Aquamind forskellige fangstmetoder til fiskeri af stillehavsøsters. De forskellige fangstmetoder scores efter social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

At håndsamle østers er økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt.

At håndsamle østers er økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt. Der kan samles mellem 500 og 600 kg østers på en dag til 20 kr kilot, hvilket giver en omsætning om dagen mellem 10 til 12.000 kroner, med minimal påvirkning af miljøet. Det vurderes dog at det er for fysisk anstrengende til det er en social bæredygtig metode. At dykke østers op er en anelse mindre anstrengende, men vil dog stadig være socialt ubæredygtigt.

Indtil nu er den bedste metode er at suge østers op med en såkaldt sandormepumper. Fiskerne kan arbejde i en behagelig stilling og det vurderes at havbunden påvirkes i mindre grad. Præcis hvor meget påvirkning af havbunden der er, skal stadig undersøges inden fiskeriet opskaleres.

Et af projektets andre formål er at skabe en eksportkæde så store østers kan sælges til Kina og Sydøstasien, da større østers ikke kan sælges i særlig grad i EU.

For at samle østers i Limfjorden, skal man være A-fisker(eller være ansat af en), have en tilladelse til at brejle (håndsamle) Stillehavsøsters og åbne det område man vil fiske i, ved at sende kød-prøver til fødevarestyrelsen.

Et af projektets andre formål er at skabe en eksportkæde så store østers kan sælges til Kina og Sydøstasien, da større østers ikke kan sælges i særlig grad i EU.

Se filmen herunder om projektets resultater

 

Skriv et svar