Lukkeperioden i de indre danske farvande er en rød klud for fiskerne

Lukkeperioden i de indre danske farvande er en rød klud for fiskerne

Helt ubegribeligt for fiskerne, der fortsat lægger både ryg og skuldre samt økonomi til en fortsat lav kvotefordeling af torsk i Vestlige Østersø.

Fiskernes frustration er nu også endeligt nået helt til Christiansborg, hvorfra Fiskeriministeren karen Ellemann i sin ministerbil, tog turen til Nordvestfyn, for at mødes med den lokale fiskeriforening samt fiskerne, som netop er hårdt ramt af kvotenedgang og lukkeperiode samt for ringe kompensationer.

Det er specielt torsken som driller. Hele februar og marts har og er fiskerne henvist til kajen med hænderne dybt begravet i lommerne, istedet for som ønsket, aktivt at kunne ilandbringe fangster der kan understøtte økonomien, i et i forvejen svagt fiskeri.

En sammenligning der blev fremført overfor fiskeriministeren var, at lukkeperioden fuldstændigt kan sammenlignes med, at landmændene ikke må høste, når kornet er modent. Et argument hun lyttede til, da hun besøgte de fynske fiskere først på ugen. Ministeren fik her lejlighed til på nærmeste hold, at få lukkeperiodens konsekvenser for fiskerne og havnen, ind med saltvandet på kajen.

Karen Ellemann kommenterede også efterfølgende overfor det lokale TV2 Fyn, hvor hun blandt andet fremhævede, at noget af det der optager hende rigtig meget, er at sikre, at Danmark har et ordentligt og bredt fiskeri og det gælder både store og små samt dem midt imellem, forklarede hun videre overfor TV stationen. Det er samtidig vigtigt at huske på, at vi skal have et rentabelt og kystnært fiskeri og det handler jo også om fiskeriet i de indre farvande, sluttede hun. Inden turen igen gik tilbage til Christiansborg i København.

Regeringen har sat 10,8 millioner kroner af i en hjælpepakke, som skal kompenserer fiskerne for blandt andet den nedgang i torskekvoten, som stadigt gælder fra 1. januar 2017, hvor vestlige Østersø blev beskåret med 56 procent for torsken og man indførte to måneders torskestop, netop i den periode hvor torskefiskeriet topper i de indre farvande.

Det må føles »som en rusten kniv i et betændt sår«, for kompensationsordningen rammer ikke alle fiskerne, hvorfor nogle fiskere i år kun vil modtage en mindre kompensation eller måske slet ingen. For ifølge reglerne må der ikke udbetales mere end 30.000 euro pr. fiskerivirksomhed i en tre-årig periode, og flere fiskere fik allerede i 2017 udbetalt det maksimale støttebeløb på 30.000 euro. Derfor kommer de ikke i betragtning i år.

Med til historien hører, at Danmarks Fiskeriforening havde anbefalet, at hjælpepakken indeholdt en oplægningsordning, som det er sket i Tyskland. Men dette forslag er end ikke nævt i hjælpepakken. Derfor vurderer flere fiskere, at ordningen ikke vil få den virkning, som var tiltænkt, men snarere bliver yderst begrænset og helt uden effekt.