Kystfiskerne sender åbent brev til Fødevareministeren

Kystfiskerne sender åbent brev til Fødevareministeren

Baggrunden for brevet, er EU-Kommissionens katastrofale fiskeri-aftale for Østersøen, som blev besluttet torsdag aften i sidste uge.

Brevet gengives her i sin fulde længde:

Kære Eva Kjær Hansen

*Efter at have sundet mig oven på din udmelding torsdag aften, må jeg undre mig over, at du som minister kan gå med til at reducere fiskernes indtjeningsmuligheder på denne måde. Jeg må indrømme, at din udtalelse om, at udfaldet af forhandlingerne er fornuftigt, virker en smule arrogant, da du jo udmærket er klar over, at en stigning i rødspætte- og sildekvoten ikke nødvendigvis kommer de ramte torskefiskere til gode på grund af omsættelige kvoter i Danmark.

Der er ingen tvivl om, at udgangspunktet for forhandlingerne ikke var gode, og at der er lagt mange kræfter i for at komme frem til et resultat.

Da man indførte discard forbud i 2015 lå det ligesom i kortene, at vores aprilstop ville blive ophævet i 2016, og at vi som minimum vil få en roll-over på kvoten.

At nedskære torskekvoten med 20 % rammer meget hårdt, men når man så yderligere lukker fiskeriet i 6 uger i højsæsonen er det katastrofalt for kystfiskeriet, et fiskeri hvor mange er låst fast i Østersøen, og på en årstid hvor vejret begrænser dagene på vandet for de fleste.

Mange kystfiskere fisker efter stenbider i februar og marts måned, men med et 6 ugers fiske stop bliver dette fiskeri også taget fra dem. Det er vel dokumenteret, at fiskeri efter stenbider har en minimalt bifangst af torsk, og bør derfor fritages for lukkeperioden.

Så at kalde aftalen for fornuftig er mildes talt noget af en fejlopfattelse, da jeg ikke er bekendt med at der er andre firmaer i Danmark der kan lukkes ned i 6 uger uden risiko for at gå konkurs – så hvordan har ministeren fået den opfattelse, at det kan gøres inde for fiskeriet?

Man hører jævnlig, at politikere udtaler at det danske kystfiskeri skal bevares og du udtalte også selv i samrådet den 21/10, at kystfiskeriet har gunstige forhold – nok noget af en overdrivelse da der ikke er tvivl om, at denne aftale vil sende kystfiskeriet til tælling.

Regeringen snakker meget om jobs i yderområderne, og her er der nok nogle af fiskeriets følgevirksomheder der har svært ved at se fornuften i at bruge millioner på at skabe virksomheder samtidig med at man lukker de allerede eksisterende.

Kystfiskeriet er presset og med disse tiltag har jeg svært ved at se, hvordan man kan undgå afvikling af det og dets følgevirksomheder.

Jeg vil hermed opfordre ministeren til at gå tilbage til forhandlings bordet for, som et minimum, at få fjernet den seks ugers lukke periode. For denne aftale er langt fra fornuftig, men nok snare en kraftig øretæve med sandsynlige firmalukninger til følge for Østersøens kystfiskere.

På vegne af ( FSK ) Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri Formand Max Christensen