Kystfiskerne er rasende på bomtrawlerne – de ødelægger vores fiskeri

Kystfiskerne er rasende på bomtrawlerne – de ødelægger vores fiskeri

På havnen i Thyborøn ligger der endnu et bevis på de udenlandske bomtrawlere’s hærgen, de ødelægger bunden og flytter tonstunge sten rundt, så det øvrige fiskeri generes på det groveste og med tab og ødelæggelse af gode fiskeområder og af grejer for titusinde kroner hver gang.

De senere år har flere nord- og vestjyske trawlere fået ødelagt deres redskaber af de kæmpestore sten, der var flyttet rundt med på havbunden og ved samme tid i år, har den så været gal igen.

Denne gang var det en belgisk bomtrawler, der selv var blevet ramt af en over 4 tons tung granitsten, som de havde fået ind over jernbommen og ind i fangstposen. De havde søgt hjælp ved Thyborøn Havn, hvor der skulle flere forsøg til før de kunne få løftet den tonstunge sten væk.

Kystfiskerforeningen FSK skriver om fisker Allan Monrad, der er kystfisker fra Hanstholm der fortæller, »Den kæmpe sten viser jo med alt tydelighed hvor voldsomme bomtrawlerne er. Det her er bare hvad vi ser over havoverfladen. Hvad med alle de sten der flyttes og de stenrev der jævnes med jorden under havoverfladen? Det er en total naturødelæggelse, med store negative konsekvenser for kystfiskeriet«, forklarer den vrede krog- og kystfisker fra Hanstholm.

Bomtrawlerne forgriber sig også på Natura-2000 området ved det Gule Rev

Kystfiskerne fra Hanstholm har i årevis oplevet at bomtrawleren har ødelagt deres fiskepladser. Blandt andet er der stadig et massivt bomtrawls-fiskeri i Natura 2000 området »Gule Rev«. Et område der ellers er udpeget som ekstra beskyttelsesværdigt under EUs habitatdirektiv på grund af stenrev.

Krogfiskerne har før i tiden haft et godt fiskeri på revet, men ifølge kystfiskerne fra Hanstholm har bomtrawlerne ødelagt stenrevet og fiskene er nærmest forsvundet herfra.

I Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, FSK-PO mener man at bomtrawl bør forbydes. Både indenfor og udenfor Natura 2000 områder. Ifølge EUs fælles fiskeripolitik kan man godt indføre såkaldte hasteforanstaltninger hvis havets biologiske ressourcer er alvorligt truet som følge af fiskeriaktiviteter. Da bomtrawl er et lovligt redskab, ser man dog fra Danmarks side på nuværende tidspunkt ingen mulighed for at bruge denne bestemmelse.

Kystfiskerforeningen kræver handling

»Det er i vores øjne fuldstændig irrelevant om et redskab er tilladt eller ej. Når det kan flytte rundt på så store sten og på den måde ødelægge hav-naturen – så er man nødt til at handle. Og hvis loven ikke giver mulighed for det. Så må man jo arbejde på, at lave lovene om,« understreger Hanne Lyng Winter der er biolog i FSK-PO

Skriv et svar