Kystfiskeriet drøftes i ny arbejdsgruppe

Kystfiskeriet drøftes i ny arbejdsgruppe

Fødevareministeren har nedsat en bredt funderet arbejdsgruppe, der skal se på kystfiskeriets fremtidige rolle.
Kystfiskeriet har en særlig rolle i dansk fiskeri og i de mindre havnemiljøer. Det gælder blandt andet i forhold til arbejdspladser i de danske udkantsområder og lokale, levende havnemiljøer. Det skal det fortsat være fokus på. Samtidig skal der arbejdes for at fremme et bæredygtigt og skånsomt fiskeri med landing af højkvalitetsfisk fanget kystnært og på at skabe lokale afsætningsmuligheder for kystfiskere.

For at understøtte en sådan udvikling har fødevareministeren nedsat en bredt funderet arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger til tiltag, som kan gavne kystfiskeriet. Drøftelserne vil dække hele værdikæden fra havet frem til forbrugeren og foruden bæredygtighed også inddrage samspillet med lokalsamfundet.

Første møde i arbejdsgruppen afholdes i januar og gruppen skal levere en rapport til ministeren i maj med henblik på, at en ny ordning kan træde i kraft 1. januar 2014.

Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
FiskerForum.com