Kystfiskeraftalen giver Hanstholm fiskerne milliontab

Kystfiskeraftalen giver Hanstholm fiskerne milliontab

Formanden for Hanstholm havns Fiskeriforening Jan Hansen sætter kraftigt lighedstegn mellem Kystfiskeraftalen og den manglende torskekvote for både Nordsøen og Kattegat. Formanden udpeger efterfølgende de skyldige politikere, Simon Kollerup (s) og Ib Poulsen (DF), der har kostet Hanstholm-fiskere de mange tabte omsætningsmillioner.

Jan Hansen siger til Limfjord Update, »vi har fået vores FKA tal og alle er rystede over den beskedne stigning, der er på torsk i Nordsøen og i Skagerak. Vi havde regnet med en stigning i kvoterne på 5% med et tillæg på 11,5% på grund af discard forbud for torsk over 100 mm., garn og kroge. Men det ender op med kun 8% for Nordsøen og 3% for Skagerak.«

Både socialdemokraten Simon Kollerup og Dansk folkepartis Folketingsmedlem Ib Poulsen får det glatte lag af Hanstholm Fiskeriforenings formand, der kommenterer på den politiske aftale udenom regeringen, hvor man har overført 40 mio. kr. mere til kystfiskerordningen og 4 mio. kr. til MAF i landingsværdi. »Det betyder helt konkret,« påpeger Jan Hansen, »at man har taget kvoteandele for godt 300 mil til kystfiskerne og cirka 47 mio. kr. til MAF. Så de fartøjer, der ikke kan deltage i kystfiskerordningen eller MAF`en, har mistet værdier for omkring 350 mio. kr. og det er for en stor dels vedkommenende, fisk fra Nordsøen og Skagerak og en del fra resten af vores farvande, så vores medlemmer bliver særdeles hårdt ramt,« konkluderer en oprørt fiskeriformand.

Specielt er den nordjyske fiskeriformand, meget kritisk overfor Folketingsmedlem fra Dansk Folkeparti og viceborgmester i Thisted Kommune Ib Poulsen, der er medunderskriver af fiskeripakken og kystfiskeraftalen, som på denne måde undergraver de nordjyske fiskeres vilkår.

Jan Hansen fortæller til netavisen Limfjord Update, at han er ved at fremskaffe en beregning for sine nordjyske medlemmer, så man kan se, hvor meget viceborgmesteren Ib Poulsen har været med til at tage fra de lokale fiskere, der er hjemmehørende i Hanstholm. De fleste som fiskeriformanden har talt med, kalder det gement tyveri og flere spørger sig selv om det i det hele taget er lovligt, sådan at omfordele fiskekvoterne.

Formanden for Hanstholm Fiskeriforening undre sig over, at man først forhandler sig til et discard forbud og til flere fisk, mellem EU og Norge til fiskerne der er omfattet. Hvorefter et folketingsflertal benytter de »forhandlede fisk«, til en omfordeling i dansk fiskeri. Noget som Jan Hansen betegner som en højest uansvarlig fiskeripolitik og sender dermed skylden videre til politikerne bag kystfiskeriaftalen og fiskeripakken. En fiskeripakke der uden deltagelse af den nye borgerlige trekøverregering, blev besluttet mens fiskeriets minister Esben Lunde Larsen, var på rejse i Columbia.

Begrænsningen af skaden omkring omfordelingen, vil Jan Hansen straks gå igang med, når man har det endelige overblik. Han henviser samtidig til det overløb der er indbygget i aftalen, således kvoter der ikke fiskes op af kystfiskerne, flyttes tilbage til FKA igen. Her peger fiskeriformanden i sin kritik af aftalen, på et af paradokserne. Der er blandt andet de 12 tons havtaske der er taget fra det norske fangstområde. De vil helt sikkert komme tilbage igen til FKA´en. For som fiskeriformanden siger, hvorledes er det praktisk muligt for kystfiskere at sejle op i den norske zone og fiske.