Krydskontrol af fiskeriet

Krydskontrol af fiskeriet

 Fiskeridirektoratet anvender forskellige metoder til udvælgelse af hvilke fiskerfartøjer, der skal kontrolleres. En af metoderne er gennemførelse af krydskontrol, der består af systematisk gennemgang og analyse af forskellige problemstillinger.
Fiskeridirektoratet har opprioriteret arbejdet med at krydskontrollere en række oplysninger om fiskeri og landing. Der vil løbende ske en samkørsel af data, som fartøjsfører og opkøbere løbende indberetter til Fiskeridirektoratet. Samkørslen identificerer de fartøjer, der umiddelbart ser ud til ikke at overholde reglerne, og sorterer dem efter en skala fra 1-10. Eksempelvis vil et fartøj, hvor føreren ofte skønner store mængder torsk forkert i logbogen, stå højere på listen end et fartøj, hvor føreren kun lejlighedsvis skønner lidt forkert.

”I første omgang vil Fiskeridirektoratet især fokusere på fartøjer med stort fejlskøn af torsk, rødspætte og tunge i logbogen, manglende meldinger af landing og farvandsskifte samt forskel mellem VMS og logbog”, siger Mik Jensen, kontrolchef i Fiskeridirektoratet.

To formål
Listerne vil blive brugt til to formål. For det første vil kontrollørerne forud for udvælgelse af fartøjer til fysisk kontrol kunne se, om et givet fartøj er på listen og vil herefter kunne vejlede fiskeren. Overtrædelser vil også kunne føre til sagsrejsning.

For det andet vil listerne også blive brugt til administrativ krydskontrol, hvor de indberettede data vil blive nærmere gennemgået og kvalitetssikret. Hvis det efter gennemgang viser sig, at reglerne er overtrådt, vil der blive indledt en partshøring med fiskeren, og der vil herefter blive taget stilling til sagsrejsning.

Målrettet kontrolindsats
Ved anvendelse af disse metoder forventer Fiskeridirektoratet i endnu større grad at kunne målrette kontrolindsatsen, så fiskere, der følger reglerne, vil opleve mindre kontrol, hvorimod fiskere, der ikke følger reglerne, kan forvente mere kontrol.

Af Fiskeridirektoratets strategi for 2009-2012 fremgår det, at Fiskeridirektoratet har ændret strategisk fokus i udførelsen af kontrollen til en risikobaseret kontrolindsats. Det betyder, at kontrollen i større grad målrettes mod områder, hvor der er risiko for, at reglerne om fiskeri overtrædes. Det betyder også, at der forud for beslutning af kontrol sker en udvælgelse af områder, hvor indberetninger om fiskeriet og tidligere kontrolresultater, herunder konstaterede overtrædelser indgår.

Al fiskerikontrol er dog ikke risikobaseret, og der vil således fortsat være et vist basisniveau af kontrol, hvorfor ingen på forhånd skal vide sig sikker på, om en given fangstrejse kontrolleres eller ej.

Kontakt
Kontrolchef Mik Jensen, Fiskeridirektoratet, 72185808, mj@fd.dk