KONFLIKT: Danmark og Sverige uenige om fiskeri i Kattegat

KONFLIKT: Danmark og Sverige uenige om fiskeri i Kattegat

Uenigheder om havområder i Kattegat har fået en dansk-svensk konflikt til at blusse op.

Den danske regering og fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) siger nemlig nej til et svensk ønske om at begrænse fiskeriet. De svenske myndigheder og en flere grønne ngo’er mener på den anden side, at der skal være forbud for fiskeri i områderne Stora Middelgrund, Röde Bank, Morups bank, Lilla Middelgrund og Fladen. Fredag 14. september mødtes embedsmænd fra begge sider af sundet for at diskutere, hvor linjen skal lægges. ”Den videnskabelige dokumentation skal være i orden, hvis man skal lukke ned for fiskeriet. Mig bekendt har vi endnu ikke set tilstrækkelige begrundelser fra svensk side, som retfærdiggør deres forslag,” siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) ifølge Altinget.dk Områderne ligger i svensk territorialfarvand og er anerkendt som såkaldte Natura 2000-områder – altså særligt beskyttede naturområder i henhold til EU-lovgivning. Danske kuttere fisker jævnligt i områderne, og derfor har Danmark ifølge EU-ret krav på at gøre indsigelse. ”Det kan forårsage stor skade, hvis Sverige lytter til danske fiskeri-interesser og går på kompromis med forslaget om at regulere fiskeriet i dele af Kattegat. Det går ikke, at Danmark kommer ind i svensk farvand og gør havmiljøet dårligere,” siger Metta Wiese, havekspert i WWF Sverige, ifølge Altinget.dk. Kilde: Altinget.dk