Kompensation på vej til åle-fiskere

Kompensation på vej til åle-fiskere

Danske åle-fiskere skal have mulighed for at søge om kompensation for de økonomiske tab, de måtte have haft i forbindelse med det åle-stop, som EU har indført for november og december i år samt januar 2019

For at komme de mest berørte fiskere til hjælp lægger fiskeriminister Eva Kjer Hansen op til kompensation i 2019.

»EU’s ålestop kommer til at ramme en mindre gruppe fiskere hårdt. Som ålefisker kan man ikke bare rigge om og fiske efter noget andet, og det gør stoppet ekstra svært for den type fiskere. Derfor vil regeringen afsætte 4,2 mio. kr. til at kompensere for tabt fortjeneste i de pågældende tre måneder. Det vil give ålefiskerne en tiltrængt håndsrækning i en svær tid,« siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen.

Kompensationsordningen skal hjælpe fiskere, der som minimum har en indtægt fra ål ud af deres samlede fiskeri på 30 procent eller derover. Ålestoppet er udfordrende for fiskerne, da tal fra 2017 viser, at 27,6 procent af de samlede ålelandinger i saltvand netop blev fanget i perioden fra november til januar.

Danmark er et af de lande i EU, der har gjort meget for at reducere fiskeriet efter ål. Danmark har således allerede opfyldt sin forpligtelse om at reducere ålefiskeriet med 50 procent bl.a. ved at reducere antallet og de typer af redskaber, der anvendes til ålefiskeri.

»Ålefiskeriet er et traditionelt, dansk fiskeri af stor kulturhistorisk værdi, som er kystnært, skånsomt og værd at bevare. Derfor vil jeg blive ved med at arbejde for, at der skal være en anden og mere fleksibel løsning, end den lukkeperiode EU har indført,« siger Eva Kjer Hansen.

Erhvervsmæssige marine fangster af voksne ål står ifølge videnskabelige opgørelser kun for 3 % af ålebestandens tilbagegang.

Det forventes, at ordningen gennemføres i første del af 2019. Ansøgningsmaterialet vil til den tid være tilgængeligt på Fiskeristyrelsens tilskudsguide:

Kontakt: Presse- og kommunikationsrådgiver Tania Glud, tlf.: 24 21 62 40, e-mail: tanole@um.dk

Kompensationen vil blive udregnet ud fra en historisk referenceperiode for den enkelte ålefisker (gennemsnit over en treårig periode (november- januar) fra 2015-2017). Der fastsættes en bagatelgrænse for kompensation på 10.000 kroner. Kompensationsberettigede fiskere skal som minimum have en indtægt fra ålefiskeriet ud af deres samlede fiskeri på 30 procent eller derover. Finansieringen af kompensationsordningen sker som en national tilskudsordning og udmøntes i overensstemmelse med EU's regler om statsstøtte (de minimis regler). De minimis støtte er en lovlig statsstøtte, som offentlige myndigheder kan give en enkelt virksomhed op til 223.500 kr. over en periode på tre regnskabsår. Kompensationen vil blive udbetalt som de minimis støtte i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler og administreres af Fiskeristyrelsen. 

Kilde: Fiskeristyrelsen FiskerForum.dk