Fraskær fra fiskeproducenter kan blive til nye fødevarer
Det er DTU der vil have, at fisken skal udnyttes bedre, så restprodukter og fraskær, som fiskehoveder, haler og skind kan blive til helt nye fødevarer. Det drejer sig også i høj grad om at udnytte resurserne fuldt ud.

Fraskær fra fiskeproducenter kan blive til nye fødevarer

Hun siger videre, »Vi har en voksende befolkning, som vi skal producere mere mad til, så vi skal finde ud af, hvilke udfordringer fiskeindustrien møder i forhold til at kunne anvende fiskerester til at lave nye ingredienser.

Fortsæt med at læse
Islandsk trawler med i forsøg med delte trawlposer
Den store islandske trawler »Akurey’s« skipper, Eiríkur Jónsson har på det seneste arbejdet intensivt og koncentreret med Hampidjan’s grejer, for at optimerer og effektiviserer fiskeriet så meget som muligt, derfor har de en del forskellige grejer liggende ombord på »Akurey« for tiden.

Islandsk trawler med i forsøg med delte trawlposer

Trawlet er maskinfremstillet med et par rækker i højstyrke Dyneema, som bruges til at gå igennem løkkerne med. Så hver fangstpose er med en enkelt syet søm og uden nogen af de traditionelle snøret sømme. Så det er let at rigge og behøver ingen snøring, som man var nødt til førhen.

Fortsæt med at læse
Ålegræssygen udslettede al ålegræs på begge sider af Nordatlanten
Men hvorfor næsten alt Europas ålegræs blev udslettet i 1930’erne, er stadigvæk en gåde og et ubesvaret spørgsmål. Forskere har tidligere haft mistanke om, at sygdom i ålegræsset har dræbt det, men også at høje temperaturer måske har spillet en større rolle end hidtil antaget.

Ålegræssygen udslettede al ålegræs på begge sider af Nordatlanten

Med bundtyper af fint grus og sand samt mudder, har ålegræs normalt de bedste betingelser for at trives kystnært, helt ned til fem meters dybde. Her yder de beskyttelse og læ for de fleste fisk og skaldyr og er derfor en yderst vigtig vegetation her.

Fortsæt med at læse
VorldWide-handel med fisk og skaldyr lyder nu på over 1000 milliarder kroner
Den globale handel med fisk og skaldyr har været jævnt stigende fra 2012 og frem til 2017, skriver RaboResearch Food & Agribusiness, hvor de har opgjort handlen i deres seneste rapport, til at vokse med 4 pct. årligt.

VorldWide-handel med fisk og skaldyr lyder nu på over 1000 milliarder kroner

På listen over de største eksportlande i verden er Norge nummer to efter Kina, når man opgør det efter værdien. Nummer tre er Vietnam og nummer fire er Indien og endelig som nummer fem kommer EU.

Fortsæt med at læse
»DiscardLess’s« afslutningskonference på DTU
Den enkle og den bedste måde at mindske fiskespild på, er ikke at fange de uønskede fisk. Det syntes at være hovedbudskabet i det internationale forskningsprojekt DiscardLess, der for nogle måneder siden havde afslutningskonference på DTU.

»DiscardLess’s« afslutningskonference på DTU

En stor del af forskningen er sket og sker i tæt samarbejde med fiskere, som har afprøvet nye redskaber eller taktiske ændringer i fiskeriet.

Fortsæt med at læse
Resultatene fra den norske makrel-revision er klar
Hvis ICES (Det Internationale Havforskningsråd) vedtager at bruge den reviderede bestandsberegning, venter forskerne mindre udsving i bestandsvurderingen over tid. Senest er Gydebestanden for makrel opjusteret fra 2,35 mio tons til omkring 4,2 mio tons opgjort efter ICES seneste reviderede beregningsmodel.

Resultatene fra den norske makrel-revision er klar

I efterårets bestandsberegning for makrel, har HI.no (Det norske Havforskningsråd) valgt at kommentere usikkerheden og påpege behovet for en reviderede beregningsmetode. Dette skete på baggrund af nye fund i ICES ekspert-gruppe.

Fortsæt med at læse
Svensk forsker: Sælerne påvirker kystnære fiskebestande
Sara Königson er forsker på SLU, Sveriges Landbrugs-universitet og hun har siden år 2000 arbejdet med udvikling af sælsikre redskaber og har derigennem fulgt udviklingen af sælbestanden i Østersøen.

Svensk forsker: Sælerne påvirker kystnære fiskebestande

I Østersøen står vi jo overfor en katastrofe, hvor vi er ved at miste en hel bestand af fisk. Det er, som om man vil forvalte fiskeriet, men helt glemmer at tage sælerne med ind i ligningen.

Fortsæt med at læse
Fiskeriministeren rydder op i reglerne for forsøgsfiskeri
Som et led i genopretningen på fiskeriområdet styrker fiskeriminister Eva Kjer Hansen nu administrationen af de såkaldte forsøgsfiskerier.

Fiskeriministeren rydder op i reglerne for forsøgsfiskeri

Som et led i genopretningen på fiskeriområdet styrker fiskeriministeren nu administrationen af de såkaldte forsøgsfiskerier, der blandt andet har til formål at afsøge mulighederne for et etablere fiskerier i nye områder eller efter nye arter.

Fortsæt med at læse