Kan der skabes 83.000 flere job indenfor EU`s fiskerisektor?

Kan der skabes 83.000 flere job indenfor EU`s fiskerisektor?

Forskning offentliggjort af New Economics Foundation fastslår, at dårlig forvaltning af fiskebestandene, betyder mange mistede job og tabte indtægter i milliardklassen.
Tænketanken, der er hjemmehørende i London skriver, at overfiskeri betyder, at EU får langt mindre ud af sine fiskebestande, end hvis ressourcerne blev bæredygtigt forvaltet.

Rapporten ”Jobs Lost at Sea”, vurderer fordelene ved at genopbygge 43 europæiske bestande og forskerne konstaterer bl.a., at:

Ved at hæve bestandene til maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY), vil de supplerende landinger kunne dække op til 160 mio. personers årlige behov for fisk, og beskæftigelsen indenfor EU`s fiskeri sektor vil kunne øges med 31%, svarende til ikke mindre end 83.000 nye job.

Tænketanken noterer sig, at grundet uhensigtsmæssig bestandsforvaltning mistes årligt 970.000 tons torsk og 378.000 tons kuller. Derudover går bl.a. også 854.000 tons sild tabt.

Efter en første gennemlæsning af rapporten, ser det ud til at de engelske forskere udelukkende har arbejdet med enkeltartsproblematik – og dermed ikke har set på samspillet mellem forskellige arter. Det er almindelig kendt, at man ikke på samme tid kan få maksimalt bæredygtigt udbytte fra fiskearter, der indbyrdes er i konkurrence.

New Economics Foundation omtaler sig selv som; ” Unikke i at kombinere grundig analyse og politisk debat med praktiske løsninger”. Og i forbindelse med en politisk debat, vil rapporten formentlig blive trukket frem – de arbejdsledige må desværre nok fortsat væbne sig med tålmodighed, grundlaget for de mange nye job, skabes nok ikke lige med det første.

FiskerForum.com