Kameraovervågning af fiskerne kan også betyde et negativt klimaregnskab

Kameraovervågning af fiskerne kan også betyde et negativt klimaregnskab

Fastholdes Jensen’s kameraovervågning af kattegat-fiskerne, kan det føre til katastrofale røde Co2 bundlinje-tal og dermed et betydeligt forringet klimaregnskab samlet set oveni alt det andet negative som en sådan overvågning medfører.

Opmærksomheden på dette paradoks omkring de røde Co2 bundlinje-tal kommer fra Fiskehandler Jakob Clausen, direktør for Clausens Fiskehandel i Aarhus, der i et brev til Fiskeriminister Mogens Jensen, offentliggjort i Aarhus Stifttidende, stiller spørgsmål til det fornuftige i en fastholdelsen af både en kameraovervågning af fiskerne i Kattegat og til politikken omkring ilandbringning af små fisk.

I en artikel i Stiften, stiller den århusianske fiskehandler følgende 2 spørgsmål, medfølgende en konsekvensvurdering.

  1. hvor stor en procentdel af disse discard og udsmids-fisk, overlever rent faktisk en genudsætning?
  2. Hvad sker der i øvrigt med alle de »landede« småfisk?

Spørgsmålene er enkle, men meget relevante, der bundet sammen med kravet om kameraovervågning (elektronisk Monitorering) af fiskeriet, i yderste konsekvens kan betyde, at de mindre fisk landet, skaber en handel langt fra Danmark.

Her tænker fiskehandleren Jakob Clausen specielt på Asiens og Sydeuropas nærmest umættelige aftagelse af også mindre fisk. En trafik der over store geografiske afstande, giver et Co2 klimaregnskab der går i alarmerende rødt. Mindre fisk kan derfor blive big business og cool cash, der tilsyneladende retfærdiggør fiskens ‘tour de CO2’ jorden rundt.

MEN – Det kan umuligt være intentionerne i lovgivningen, der startede med et kamera installeret ombord på en kutter og en landingsforpligtelse, der måske har overlevet sig selv. En lov der ovenikøbet giver fiskerne et dårligt arbejdsmiljø, med 24/7 overvågning samt deraf følgende psykiske problemer. Der syntes derfor ikke at være nogen positive ting overhovedet i disse »Mogens Jensen’s tiltag«.

I svaret fra Fiskeriminister Mogens Jensen til den Aarhusianske fiskehandler, er der måske alligevel en ledetråd, der kan forklare motiverne i lovforslaget omkring kameraovervågning i Kattegat.

Selvom ministeren til stadighed understreger at det er fiskene, myndighederne vil monitorere og ikke fiskerne, og at han i svaret til Jakob Clausen starter rigtig fornuftigt ud med følgende:

Citat fra brevet: Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi i regeringen er meget engageret i både miljøspørgsmål og klimakamp. Vi deler bekymringerne og er altid lydhøre overfor såvel kritiske spørgsmål og i særdeleshed gode løsningsforslag. Og det er fra alle, også fra fiskere og fiskehandlere, skriver Mogens Jensen og fortsætter, Regeringen gennemfører nu et projekt med elektronisk monitorering af fiskeriet i Kattegat, hvor det skal dokumenteres hvad der fanges, (red. Trods det faktum at man allerede har data fra mere end 10 års undersøgelser – veldokumenteret med et procentlavt udsmid af blandt andet torsk i Kattegat).

Men kameraovervågningen er alligevel vigtig for Mogens Jensen understreges det videre, da det set i forhold til at dokumentere, at reglerne overholdes. Vi står med en alvorlig situation med torskebestanden, der har det rigtig dårligt i Kattegat, (Red. Kameraovervågning hjælper ikke på torskebestanden her). Det er afgørende, at vi passer på bestanden og får beskyttet den bedst muligt. Det handler om bæredygtighed og ansvarlighed, så det er ikke alene grønt og bæredygtigt, men også moderne fiskeriforvaltning og fiskeriministeren understreger her, at det er fiskene, der skal monitorere og ikke fiskerne.

MEN – Fiskerne har fået nok og mener at kameraovervågning (red. Elektronisk Monitorering) er en rettighedskrænkende foranstaltning og nok mere er en ministers vattet forsøg på at udvise handlekraft. Men fiskerne er nervøse og bekymrede, da man ikke helt forstår hvorfor et helt erhverv skal udskammes, kriminaliseres og mistænkeliggøres i hidtil uset grad. Derfor siger danske fiskere klart NEJ TAK til kamera ombord.

MEN – istedet kobler Fiskeriministeren det sammen med ministeriets arbejde med en ny mærkningsordning for skånsomt fangede fisk, der ikke tillader trawlfanget fisk i deres portefølge. Og netop den kendsgerning, får Ministerens tiltag til at stå i et helt andet lys. En elektronisk monitorering af Kattegat / trawlfiskerne kan presse dette fiskeri så meget, så Ministerens slet skjulte dagsorden med at fjerne disse trawlere fra fiskeriet lykkedes. Så man står tilbage med et, i ministerens øjne, et skånsomt kystfiskeri for mindre både.

Desværre har dette skånsomme kystfiskeri ikke samme økonomiske rentabilitet som trawlfiskeriet har. Et trawlfiskeri der trods selektive redskaber og kvotereguleringer, et miljømæssigt og bæredygtigt fiskeri, med MSC mærkninger ellers har fulgt de forskellige ministres og biologer samt forskeres anvisninger samt love og paragraffer til punkt og prikke. Men som nu åbenbart alligevel bliver presset ud af en Fiskeriminister, der hellere lytter til de grønne »bevar mig vel-organisationerne« end til de fiskere, som han retteligt skulle være minister for og have ansvaret for.

Det er en ny vinkel på sagen omkring Kattegat fiskernes forestående kameraovervågning – men først skal der lige være nogen der melder sig frivilligt til kameraovervågningen og som det ser ud lige nu, kan det blive overordentlig vanskeligt og enddog meget svært at finde frivillige fiskere.