Jurist Birgitte Kofod Olsen fra Carve Consulting er rystet over kameraovervågningen

Jurist Birgitte Kofod Olsen fra Carve Consulting er rystet over kameraovervågningen

I det øjeblik Birgitte Kofod Olsen læste bekendtgørelsen om kameraovervågning i Kattegat, gik det op for hende, at bekendtgørelsen sætter nye standarder for, hvilken beskyttelse vi danskere har, når det handler om kameraovervågning. 


For sagen, hvor 14 fiskere, er blevet udpeget til at skulle have monteret kamera på deres fiskekutter i Kattegat, er ikke alene ubehagelig for fiskerne, den skaber også grundlag for, at andre erhverv i fremtiden også kan kontrolleres via statslig kamera- overvågning.

»Man kommer med denne sag til at etablere en ny standard for, hvornår staten kan bruge sin tilsynsforpligtelse til at indføre kameraovervågning på arbejdspladser,« fortæller Birgitte Kofod Olsen, der er uddannet jurist og har været aktiv indenfor debatten om privatliv og beskyttelse af persondata i Danmark.

Birgitte Kofod Olsen har udarbejdet den juridiske rapport om kameraovervågningen i Kattegat for Danmarks Fiskeriforening. Og hun undrer sig særligt over, at fiskerne tilsyneladende ikke længere har får den samme form for beskyttelse, som resten af den danske befolkning.

Overvågning 24/7

»I denne sag er det bekymrende, at man har begrænset beskyttelsen af fiskerne med henblik på, at staten til enhver tid kan logge ind og kontrollere, hvad der sker ombord hele døgnet. Derudover har man yderligere givet staten lov til, at data må videregives til andre myndigheder og forskningsinstitutioner uden at præcisere formålet. Det er ikke set før, og jeg kan ikke komme i tanke om, at jeg nogensinde har set en sag, der minder om det her, i de 26 år jeg har arbejdet med menneskerettigheder og brugen af ny teknologi. Jeg må indrømme, at jeg er lidt rystet over den proces, som ordningen er blevet gennemført under, og de manglende overvejelser om fiskernes grundrettigheder hos myndighederne.

Birgitte Kofod Olsen hæfter sig yderligere ved, at der ikke er opstillet kriterier for, hvad der skal filmes, eller hvor meget af materialet der skal overføres til fiskeristyrelsen. For i henhold til persondataloven skal man ved kameraovervågning overholde kravet om dataminering. »Det her krænker min opfattelse af, at der er tilstrækkelige retsgarantier, der kan beskytte fiskerne mod vilkårlig brug af optagelserne, og jeg finder det bekymrende, at man udarbejder et stykke lovgivning, som er så mangelfuldt og på et så uoplyst grundlag. Her henviser jeg til, at man ikke har været inde og vurdere, hvordan det påvirker fiskernes arbejdsmiljø, deres ret til privatlivsbeskyttelse og persondatabeskyttelse. Det er fint med en kontrolordning – og der skal være mulighed for at kontrollere, at regler overholdes, men det skal ske med respekt for menneskers rettigheder. Det mener jeg ikke er sket i dette tilfælde!«

Skriv et svar