Islandsk minister klar til at yde sit i makrelkonflikten

Islandsk minister klar til at yde sit i makrelkonflikten

Men prøver i samme øjemed at så tvivl om tildelingen af kvoter og tvivl om størrelsen af den automatiske andel af kvoten Island, Færøerne og Rusland får tildelt hvert år af makrel.
Den Islandske industri og udviklingsminister Steingrimur Sigfùsson skriver i et åbent brev, at Norge og EU også har deres skyld i at der foregår et overfiskeri efter makrel. Ministeren mener at trods Islands forsøg på at få konflikten løst ved på videnskabeligt vis at fordele kvoten, bliver dette mødt med fjendtlighed og han ser ingen imødekommenhed.

Konflikten er gået i hårdknude og hvert land fastsætter for tiden selv størrelsen af kvoten, som de ønsker at fiske. Siden man er gået over til individuelt at fastsætte egen kvote, er der ingen begrænsninger på den samlet fangst og resultatet er derfor et stort overfiskeri.
Trods den islandske ministers gentagne forslag om en videnskabelig fordeling af kvoten, specielt efter at 30 procent af makrellen migrerer islandsk farvand hvert år, får Island, Færøerne og Rusland stadig bare tildelt en samlet kvote på 10 procent.

Så i stedet for at finde en retfærdig løsning på problematikken, er der enkelte EU lande der lægger skylden på Island og forlanger at de skal reducerer deres fangster. Landene truer endvidere med omfattende handels sanktioner mod Island og nægter Islandske fartøjer adgang til EU havne og nedlægger forbud mod import af produkter, som kan knyttes til islandsk makrelfiskeri.

Den islandske minister slutter i brevet med at for at beskytte økosystemet og økonomien, må man nøje vurdere de videnskabelige data og anbefalingerne fra ICES (Det internationale Havforskingsråd) for at opnå en gensidig fordelagtig løsning. Sanktioner er ikke løsningen på denne konflikt. Så af hensyn til Island og Nordatlanten må man tilstræbe en aftale så hurtigt som muligt, vi er klar til at yde vores part, slutter ministeren Steingrimur Sigfùrsson.

Kilde: Kystmagasinet.no
FiskerForum.com