Isbryderne »Danbjørn« og »Isbjørn« er til salg – men ingen vil købe
Nu overvejer sælgerne af isbryderne, Materiel- og Indkøbsstyrelsen under Forsvarsministeriet et ophugningstilbud, som vil blive lanceret i løbet af det kommende halvår.

Isbryderne »Danbjørn« og »Isbjørn« er til salg – men ingen vil købe

De to store og stolte isbrydere ligger fortsat i Hals Havn, men det er endnu ikke lykkedes forsvaret, at sælge skibene der nu har ligget i mere end toethalvtår. Tilbuddet lød indtil for nyligt på – tag to for 30 mio. kroner.

Men ingen syntes interesserede, for ingen har budt på de to resterende isbrydere, der oprindeligt bestod af fire fartøjer. Mens den tredje isbryder »Thorbjørn«, blev solgt tilbage i 2016, og den fjerde »Elbjørn« blev til hotel skib i Aalborg Havn, alt imens de to resterende fartøjer fortsat venter på en køber.

Nu overvejer sælgerne af isbryderne, Materiel- og Indkøbsstyrelsen under Forsvarsministeriet et ophugningstilbud, som vil blive lanceret i løbet af det kommende halvår. Her vil en køber kunne skrotte skibene istedet og vil derfor heller ikke være underlagt den tidligere regel og forudsætning, at skibene blev solgt med videre drift for øje.

De to sidstnævnte isbryderne er et vidensbyrd om en stolt dansk søfarts- og kulturhistorie, der relaterer tilbage til tiden, hvor vintrene kunne fryse vores indre farvande til. I op mod 90 år stod staten for at holde farvandene omkring Danmark isfrie. En opgave der primært blev varetaget, når temperaturen i dagevis havde ligget under frysepunktet, så var isbryderne klar til at blive sat ind i kampen mod den ofte genstridige is. Men denne æra sluttede tilbage i 2012, da Folketinget besluttede at nedlægge Statens Istjeneste og overlade opgaven til private. Flåden, der på det tidspunkt bestod af tre isbrydere, alle med fast base i Frederikshavn, blev derfor sat til salg.

I 2016 lykkedes det for Materiel- og indkøbsstyrelsen under forsvarsministeriet, at videresælge den mindste af isbryderne. Det var således »Thorbjørn«. Det 36 år gamle skib, var i tidernes morgen bygget på Svendborg Værft og det var da også et rederi herfra, Nordane Shipping der således bragte skibet tilbage til den sydfynske havneby. Planen var at bruge »Thorbjørn« til isbrydning omkring Finland. Dette lykkedes ikke og skibet har derfor siden 2016 ligget oplagt i Svendborg Havn.

Data
De to store isbrydere, »Danbjørn« og »Isbjørn« havde dengang en besætning på omkring 26 mand, når de store skibe var i aktion i farvandene omkring Danmark. Det var dog sjældent, at de var ude i længere tid, hvor sidste gang alle Danmarks store isbrydere var i aktion samtidig, kan dateres til vinterhalvåret mellem 1995 og 1996. Her var isbryderen »Elbjørn« også med.

Isbrydning i danske farvande er som udgangspunkt underlagt fri konkurrence, og derfor er skibsfarten selv ansvarlig for at kontrahere og betale for den rekvirerede isbrydnings-kapacitet. Statens Istjeneste under Marinestaben yder støtte og vejledning.

Kilde: Forsvaret og Nordjyske
FiskerForum.dk