Invasiv kinesisk krabbe fundet i fynsk fjord

Invasiv kinesisk krabbe fundet i fynsk fjord

Det er rigtig dårlige nyheder, som TV2 nyhederne bringer her til morgen, at man nu også støder på den invasive art, Kinesisk Uldhåndskrabbe, i en fynsk fjord.

Tidligere er den meget lodne krabbe, med de ekstra lange ben og sine karakteristiske fire pigge på rygskjoldet, fundet i nogle fynske åer. Men nu har den hurtigtspredende krabbe, også fundet vej til fjorden ved Nyborg.

Det alamerende heri er, at krebsen normalt de første ca. fire år lever i fersk vand, åer m.v., men når den søger mod saltholdigt vand eller brakvand, er den kønsmoden og når en parringsvillig hun så møder op i starten af vinteren, forgår parringen. Den parrede hun forsætter længere ud i havet, hvor den kan gyde op til 1 million æg. Ca. 100.000 af æggene klæber sig til hunnens bagkrop. Hunnen søger igen længere ud i havet, hvor den overvintre og sidenhen i foråret igen søger mod land, hvor æggene klækkes. Larverne herfra føres med strømmen og tidevandet længere op i åerne, hvor de efter 20 måneder, selv søger endnu længere op.

Selvom kødet er højt værdsat på de kinesiske uldkrabber, som Lokalt sælges som en delikatesse i Asien, til priser på mere end 600,- kroner kiloet. Trods dette, så er krabben alligevel hverken ønsket eller velkommen i EU. Den kinesiske invandrerkrabbe koster årligt millioner af kroner og kan gøre ubodelig skade på dyrelivet. Den asiatiske krabben bor i huler i brinken og graver lange gange, der kan underminere en brinken fuldstændigt. Derudover er de en stor trussel mod fiskeæg og -yngel, hvor den kan rydde en hel ørredbanke på ganske kort tid.

Så det var en temmelig slukøret Flemming Kjærulf, der som landssekretær for Dansk Amatørfiskeforening og nøglefisker for DTU Aqua, her i weekenden tømte indholdet af rusen ud i båden og kunne konstatere, at ti års bange anelser nu desværre var gået i opfyldelse.

Kinesisk uldhåndskrabbe stammer oprindeligt fra Østasien. I Danmark er krabben første gang registeret i 1927. Spredningen til Europa fra Østasien menes at være sket ved udtømning af ballastvand indeholdende krabbelarver. Krabben er blevet betegnet som en af de 100 værste invasive arter i verden. 

Uldhåndskrabben findes tilsyneladende kun i få områder i Danmark. For at overleve skal den have adgang til både ferske og salte vandområder. Under de rette forhold kan population af krabber »eksplodere« i en masseforekomst, som man tidligere har oplevet det i Tyskland. Den er herefter svær at få kontrol over, pga. dens høje reproduktions- og toleranceevne.

Den er kendt for at kunne underminere diger og for erodering af flodbrinker grundet dens evne til at grave huller og gangsystemer. Store bestande er set volde skade på fiskeredskaber såsom net og ruser.    I Tyskland i 2005 blev de økonomiske konsekvenser af tilstedeværelsen af krabben estimeret til ca. 80 mio. euro. Krabben er blevet betegnet som en af de 100 værste invasive arter i verden.