Internationale forskere mener den globale opvarmning er bremset en smule op

Internationale forskere mener den globale opvarmning er bremset en smule op

Den globale opvarmning sker langsommere end hidtil forventet. Det konkluderer en række internationale klimaforskere.
Havene optager mere CO2 end forventet, hvilket mindsker den globale opvarmning, viser ny forskning.

De temperaturstigninger man observerede i i 1980’erne og 1990’erne, ser nu ud til at være aftaget og det undre forskerene, der mener det er lidt af et mysterium, at den globale opvarmning er bremset op i en tid, hvor udledningen af drivhusgasser er steget jævnt.
Meldingen kommer på trods af, at der siden 1850`erne, er blevet målt de ti varmeste år , de sidste 15 år, noget som forskerene forklarer med, at verdens have har optaget mere kuldioxid (Co2), end man tidligere har troet.

Selv om nyheden fra forskerne umiddelbart kan virke opløftende, er det dog stadig et problem med den globale opvarmning. Det vurderes at en fordobling af kuldioxid (Co2) i atmosfæren vil afstedkomme temperaturstigninger på mellem 0,9 og 2 grader.

FN’s vurderinger fra 2007, lød tidligere på temperaturstigninger på mellem 1 til 3 grader.

”Vi har globalt oplevet en lille opvarmning på én grad de seneste 100 år, og selv den grad har afstedkommet betydelige forandringer i vores klima. Yderligere opvarmning med en grad vil betyde flere forandringer, ikke mindst i retningen af de ubehageligheder, som vi kender, med for eksempel mere ekstremregn i Danmark, men også tørke og hedebølger på verdensplan,” siger forskningsleder ved Danmarks Klimacenter hos DMI Jens Hesselbjerg Christensen til DR Nyheder.

Hesselbjerg slår fast, at vi stadig skal være forsigtige med klimaet.
En anden teori om Global opvarmning, som omtalt i Videnskab.dk fortæller om hvorledes den globale opvarmning ligefrem hæmmer sig selv, ved at sætte gang i en kædereaktion.

En forskergruppe med den amerikanske atmosfærefysiker Jeffrey Key fra Cooperative Institute for Meteorological Satellite Studies ved University of Wisconsin-Madison i USA, har nøje gransket satellitdata fra området over arktis, for at forstå den mekanisme der udløser kædereaktionen.

1. Den globale opvarmning giver en større afsmeltning af havisen
2. Det giver mere åbent hav, som
3. kan suge mere sollys til sig, så vand og atmosfære bliver varmere.

Den større mængde varme i atmosfæren sætter gang i nogle vejrsystemer, der igen danner mange skyer. Skyedækket er med til at bestemme, hvor varme somrene og vintrene bliver.

Man kan se, at mekanismen opstår på grund af et yderst komplekst samspil mellem global opvarmning, havets overfladetemperatur, mængden af havis og dannelsen af skyer i atmosfæren,