Nordjysk virksomhed er den moderne landsdækkende kontrol- og inspektionspartner

Nordjysk virksomhed er den moderne landsdækkende kontrol- og inspektionspartner

DAN EYE er en fusion af de to vægtkontorer på havnene i Hirtshals og Ålborg, nemlig Vejer & Måler i Hirtshals og Vejer & Måler i Aalborg og med fusionen har de to indehavere Dennis Kvesel og Jørgen Severinsen kunnet forene kræfterne omkring et nyt fokus og nytænkning i fremtidens forretningskoncept.
DAN EYE er blevet en ny virksomhed, som bygger på lange traditioner af kontrol og inspektion med udgangspunkt i havnene i Nordjylland. DAN EYE udfører i dag akkrediteret inspektion og prøveudtagning, og virksomheden er dermed den uvildige kontrolenhed, der sikrer, at virksomheder af alle slags kan dokumentere eksempelvis råvaretilførsler, materialekvalitet, mængder og mærkninger

Jørgen Severinsen siger om konceptet i DAN EYE. “Vores målsætning er, at vi kommer til kunden, lige meget hvor i Danmark opgaven skal udføres. Vi vil være meget aktive i forhold til, at informere om vores ydelser, vores fleksibilitet og den nye vinkel, at vi er landsdækkende.”

For bare nogle år siden var et vægtkontor, det sted, hvor de lastbiler, der kørte til og fra havnene med gods blev vejet. Den verden er dog helt forandret i dag. Lastbilerne bliver stadig vejet – og det sker naturligvis fuldautomatisk, medmindre den akkrediterede vejning ønskes udført med bemanding. Dertil kommer så en række nye funktioner i et bredt felt af opgaver inden for uvildig kontrol og dokumentation. DAN EYE udfører og dokumenterer kundespecifikke kontrolopgaver, prøveudtagninger, vejninger, målinger og optællinger for både offentlige og private virksomheder på alle tidspunkter af døgnet og alle ugens dage.

Vores egne kontorer er placeret flere steder i Nordjylland, og derfor kan vi hurtigt rykke ud lokalt.

Den landsdækkende gren udfører vi fortrinsvis i samarbejde med et netværk af akkrediterede Vejer & Måler virksomheder i hele Danmark. DAN EYE fungerer som en centraladministration for netværket i forhold til kvalitetsstyring, kvalitetssikring, kundekontakt og rapportering.

Et væsentligt skridt for anerkendelsen af virksomheden har været en del nye kontrakter, der nyligt er indgået med blandt andet Volvo Danmark om kontrol og dokumentation af importerede biler og Eurofins Steins Laboratorier om prøvetagning af forskellige segmenter i hele landet.