Inmarsat melder om satellitproblemer til elektroniske logbøger.
fiskeristyrelsen

Inmarsat melder om satellitproblemer til elektroniske logbøger.

Fiskeristyrelsen har endnu ingen tidshorisont for løsning af problemet, så indtil videre, skal nedenstående procedurer følges:

Føring af logbog

  • Fartøjer med en igangværende fangstrejse i eLog skal fortsætte med at føre den elektroniske logbog som normalt.
  • Startes en ny fangstrejse i perioden, hvor systemerne er lukkede, skal alle aktiviteter, der normalt skal føres i logbogen, føres på papir, indtil den elektroniske logbog igen er tilgængelig.
  • De papirførte logbogsoplysninger indføres herefter i en nye fangstrejse i eLog.
  • Fartøjer, der fører eLog, skal mens fangstrejsen føres på papir, telefonisk eller via e-post (fmc@fiskeristyrelsen.dk) meddele Fiskeristyrelsens FMC om afsejling og ankomst samt alle aktiviteter i norsk eller andre 3. landes farvand.

Inden en fangstrejse, hvor logbogen er ført på papir, kan indtastes, skal kvittering for seneste eLog fangstrejse være modtaget og kvitteret. Ventende eLog kvitteringer vil blive udsendt så snart Fiskeristyrelsens systemer igen er i normal drift.

Meldinger
Fiskere, der benytter Fiskeristyrelsens hjemmeside, tablets, mobiltelefon eller smartphone til afgivelse af meldinger, skal følge normal procedure.