IMO’s auditering af medlemslandene gøres obligatorisk

IMO’s auditering af medlemslandene gøres obligatorisk

Generalforsamlingen i FN’s søfartsorganisation, IMO, er netop afsluttet med flere vigtige resultater for Danmark.

IMO har netop afsluttet sin 28. generalforsamling, som afholdes hvert andet år. Generalforsamlingen varede otte dage, og der var mange emner på dagsordenen, bl.a. IMO’s budget, lettelse af administrative byrder samt arbejdet i komitéerne med sikkerhed og miljø siden sidste generalforsamling i 2011. For Danmark havde især fire områder stor betydning.

Generalforsamlingen vedtog, at den hidtidige frivillige auditering af medlemslande nu gøres obligatorisk. Danmark har i en årrække arbejdet for at sikre, at IMO’s auditering af medlemsstater gøres obligatorisk, fordi medlemslandenes faktiske implementering af IMO-instrumenterne er afgørende for sikkerhed og forureningsforebyggelse. Danmark var det første land, der blev auditeret af IMO, og Danmark har også stillet auditører til rådighed for IMO. Den obligatoriske auditering påbegyndes i januar 2016.

Ballastvandskonventionen blev sikret fremdrift, da generalforsamlingen vedtog en resolution om konventionen. Resolutionen smidiggør implementeringen af konventionen, som fortsat mangler tonnage for at træde i kraft. Konkret justerer resolutionen anvendelsesdatoerne, så alle skibe bygget før konventionens ikrafttræden betragtes som eksisterende skibe. Danmark ratificerede konventionen i 2012, og det er håbet, at vedtagelsen af resolutionen vil fremskynde andre landes ratifikation af ballastvandskonventionen og dermed være med til at sikre konventionens globale ikrafttræden.

Generalforsamlingen vedtog også en resolution om bekæmpelse af pirateri i Guineabugten ved Vestafrika. Resolutionen udtrykte dyb bekymring for og fordømte udviklingen af pirateri i Guineabugten. Resolutionen anerkendte det arbejde, som kyststaterne i regionen og internationale organisationer gør for at bekæmpe pirateri, men understregede samtidig behovet for at øge indsatsen i regionen for at bekæmpe pirateri.

Endelig afholdt generalforsamlingen valg til sammensætningen af Rådet (Council) for perioden 2013-2015. Danmark opnåede et flot resultat og blev atter genvalgt. Generelt arbejder Rådet bl.a. med tværgående organisatoriske opgaver og IMO’s budget. Læs en særskilt nyhed om dette.

Mødet fandt sted i IMO’s hovedkvarter i London med deltagelse af 159 ud af IMO’s 170 medlemslande og en lang række interesseorganisationer.

Læs referat fra generalforsamlingen her.